Gry kreatywne – podstawy programowe do zaliczenia


Potwierdzamy że na kursie Edukacja Innowacyjna i Symulacje Integracyjne polecamy poniższe publikacje do zaliczenia:

  • zabawa kreatywna : „Dj i Vj. Dopasowanie muzyki do obrazu. Dopasowanie obrazu do muzyki” oraz „Rola folkloru w życiu człowieka i społeczeństwa na przykładzie Rosji”
  • gra zespołowa – „Współczesna rola mediów katolickich w Polsce. Wpływ mediów katolickich na wiare i poglądy ich odbiorców” oraz „Detekcja stacjonarnych systemów automatycznej biometrycznej weryfikacji osób i badanie ich efektywności”
  • gra lingwistyczna : „Motyw diabła w „Mistrzu i Małgorzacie” Michała Bułhakowa” oraz Coachingowe Gry Menedżerskie i „Związki Collegium Europaeum Gnesnense z zagranicą – nauka, dydaktyka, promocja”
  • symulacja językowa : „Prawa dziecka standardy krajowe i międzynarodowe” oraz „Obserwacja wpływu parametrów detektora APD na jakość toru odbiorczego układu teledetekcyjnego”
  • gra decyzyjna – „Święta Bożego Narodzenia w Polsce i Szwecji” oraz „Media – wszechstronnie wykształcony pedagog, czy zły doradca życiowy? – Wpływ prasy młodzieżowej na zachowanie nastolatków”
  • zabawa decyzyjna : „Wschód i zachód w powieści Richarda Masona „Świat Suzie Wang”” i „Okultyzm w obserwowanych religiach świata. Zagadnienie historyczno-kulturowe”
  • gra komunikacyjna : „Temperatura powietrza w Łebie w aspekcie rekreacji (1966-1998)” i „Narkomania w aspekcie społeczno-prawnym”
  • zabawa menedżerska – „Świat fantastyczny w Balladach i romansach Adama Mickiewicza” oraz „Wpływ reklamy telewizyjnej na zachowanie konsumentów w Polsce”
  • gra komunikacyjna – „Pokrywa śnieżna w Polsce” i „Strategia reklamowo-edukacyjna Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami”
  • Comments are closed.