Ogłoszenie – zaliczenie – Szkolenie Dla Trenerów

Informacja – egzamin – Szkolenie TrenerskieZ dniem dzisiejszym publikujemy aktualne zadania testowe dla klientów w module „Szkoła Instruktorów HR:

Zadaniem szkoleniowca w Szkole Trenerów jest przeprowadzenie analizy potrzeb szkoleniowych zespołu jednej z przedstawionych tutaj jednostek niepublicznych i fundacji, a potem przeprowadzenie dla tej jednostki szkolenia na najlepiej odpowiadający ich oczekiwaniom jeden z wymienionych tutaj tematów.

Obowiazkowym fragmentem zaliczenia winien być temat spotkania inspiracyjne ze stylów przywództwa

SZKOŁA TRENERÓW DOPUSZCZA NA EGZAMINIE UZUPEŁNIAJĄCO NASTĘPUJĄCE TEMATY SZKOLENIA:

 • Pracownik sekretariatu
 • Komunikacja interpersonalna z klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi (gra szkoleniowa)
 • Efektywność osobista zasady i metody organizacji czasu własnej pracy
 • Call Center


  ZESTAWIENIE JEDNOSTEK NGO DLA KTÓRYCH DOPUSZCZA SIĘ ZORGANIZOWANIE SZKOLENIA:

 • STOWARZYSZENIE MIESZKAŃCÓW SŁUŻEWA
 • STOWARZYSZENIE OBRONY PRZED PRZEMOCĄ „VICTORIA”
 • NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ZDROWIA KOMITET ODDZIAŁU W SUWAŁKACH
 • OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W PISARZOWICACH
 • FUNDACJA WSPIERANIA INICJATYW LOKALNYCH – NOK
 • FUNDACJA „MERKURY”
 • FUNDACJA SPORT I WAKACJE
 • STOWARZYSZENIE INICJATYW SPOŁECZNYCH W OSIEKU
 • STOWARZYSZENIE BYŁYCH ŻOŁNIERZY WALCZĄCEGO PODZIEMIA „NIEPOKONANI”
 • FUNDACJA „ALARMOWY FUNDUSZ NADZIEI NA ŻYCIE”
 • PODKARPACKIE STOWARZYSZENIE RODZICÓW DZIECI Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ „ISKIERKA NADZIEI”
 • STOWARZYSZENIE „PIAST” NA RZECZ AKTYWNEGO TRYBU ŻYCIA
 • STOWARZYSZENIE RODZIN DZIECI I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
 • STOWARZYSZENIE KOBIET GORAJA – KOBIETA AKTYWNA
 • STOWARZYSZENIE PROFILAKTYKI I RESOCJALIZACJI „MATEUSZ”
 • Comments are closed.