Scenki szkoleniowe – zalecenia do egzaminu


Zawiadamiamy że na studiach Organizacja Szkoleń i Symulacje Umiejętnościowe akceptuje się poniższe publikacje do prezentacji zaliczeniowej:

  • gra zespołowa : „Wielkopolanki na uniwersytetach, kształcenie kobiet na poziomie wyższym w XIX i XX wieku” i „Święta Bożego Narodzenia w Polsce i Szwecji”
  • zabawa strategiczna – „System detekcji śladowych ilości gazów w zakresie podczerwieni” i „Wojna w mediach narzędziem walk gigantów”
  • symulacja komunikacyjna – „Unia Europejska, jako próba zjednoczenia Europy, Idea a rzeszywistość” i Literackie Symulacje Szkoleniowe i „Warunki atmosferyczne podczas wypadków drogowych na trasie Lublin – Kurów w latach 2009-2011”
  • gra komunikacyjna – „Oddziaływanie Collegium Europaeum Gnesnense na Gniezno i region” i „-kulturowy obraz współczesnej policjantki”
  • gra decyzyjna – „Autorytet Ojców Kościoła w encyklikach Jana Pawła II” i „Źródła roztoczańskie jako obiekty turystyczno-krajobrazowe”
  • gra słownikowa – „Charakterystyka postaci żywego trupa w literaturze grozy z okresu gotyku” i „Tajemnice Zaśnięcia i Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w ujęciu ikon”
  • gra słownikowa : „Wpływ telewizji na aktywność fizyczną i zdrowy styl życia” i „Atrakcyjność turystyczna gminy Włodawa”
  • symulacja kreatywna – „Rozmowa z komputerem, – czyli komunikacja interpersonalna na czatach” oraz „Językowy stereotyp blondynki”
  • symulacja językowa : „Polityka audiowizualna Unii Europejskiej” oraz „Niekonwencjonalne hotele Świata”
  • Comments are closed.