Gry menedżerskie – rocznik prof. dr hab. Szymczyk


Gry biznesowe – wykaz na warsztaty:

 • Gry Szkoleniowe
 • 100-lecie urodzin Kornela Makuszyńskiego
 • Symulacje menedżerskie , prof. dr hab. H. Buballa
 • Ewaluacja biznesowa i menedżerska ścieżek komplementarności i systemu monitorowania realizacji zasady komplementarności w Polsce Wschodniej
 • Geografia Powszechna, tom IV
 • Symulacje strategiczne , doc. H. Baron
 • Na Skalnym Podhalu
 • Ocena biznesowa skuteczności działań menedżerskich i finansowych PO KL w obszarze wykluczenia społecznego w województwie podlaskim
 • Organizator turystyki w zakładzie pracy, zeszyt 2
 • Skuteczność projektów szkoleniowych pomocy technicznej Funduszu Spójności 2004-2006 dla realizacji inwestycji kolejowych; poszukiwanie rekomendacji dla poprawy skuteczności wdrażania projektów szkoleniowych kolejowych w sektorze transportu POIiŚ 2007-13
 • Trasy autokarowe województwa kieleckiego. Cz. II
 • Ziemia Limanowska
 • Turniej Tenisa Stołowego
 • Długi mroczny podwieczorek dusz – DOUGLAS ADAMS (282)
 • Doktor Murek – Tadeusz Dołęga-Mostowicz (782)
 • Nocny lot – Antoine de Saint – Exupery (1726)
 • Najpiękniejsza róża lata – Julia Hunter (2273)
 • Xenocyd – Orson Scott Card (2929)
 • Diabelska ballada – Ireneusz Godwin Kamiński (3646)
 • Krucjata 16 – Arsenał – Jerry Ahern (4280)
 • Komputer w kształceniu specjalnym – Jan Łaszczyk (4616)
 • Dobry adres – Władysław Zawistowski (5829)
 • Powracająca fala – Bolesław Prus (6216)
 • Zarys historii świadków Jechowy – Jan Lewandowski (6669)
 • Gry menedżerskie , doc. E. Ciborowski
 • Comments are closed.