Adres

Adres naszego biura to:
POLAK – MOJE SZKOLENIA
al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 86,
92-202 Łódź
Tel. 224-783-949
e-mail contact4@mail.com.pl