Przedstawicieli jakich zawodów najbardziej brakuje na pracowniczym rynku.

<!–more–>W ostatnich latach firmy zaczynają mieć zwiększające się problemy z zatrudnieniem dobrych ludzi do pracy, na dzień dzisiejszy taki problem ma blisko 45 procent firm. Jak się okazuje, sytuacja o takim charakterze ma miejsce w wielu gospodarkach, a Polska plasuje się znacznie powyżej średnich wyników w ogólnym zestawieniu. Jest to rezultatem kilku powodów i z […]