Spotkanie raportujące – zaproszenie – fundusze unijne

W związku z podsumowaniem projektu nr PAB/44 7 7 /2015 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą weryfikacji wydatkowania subwencji z Europejskiego Funduszu Pomocowego

Plan dyskusja podczas panelu obejmuje poniższe podgrupy zadaniowe:

 • Ocena szacunkowa projektu Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej
 • Poradnik dobrych praktyk w zakresie zrównoważonego rozwoju
 • Ocena wpływu projektów dofinansowanych w ramach RPO WK-P na realizację celów Strategii Lizbońskiej
 • Ocena skuteczności wdrażania pomocy technicznej w programach operacyjnych
 • Audyt skuteczności wdrożenia założeń EFS na przykładzie programu szkoleniowego Hotele na Szkolenia w Mazurach
 • Analiza oferty szkoleń zawodowych przygotowanej przez Powiatowe Urzędy Pracy w ramach SPO RZL i realizowanych w formie zamówień publicznych
 • Ocena potencjału oraz stanu dotychczasowych prac w ramach jednostek ewaluacyjnych funkcjonujących w IZ oraz IP I i II stopnia w ramach NPR 2004-2006 i NSRO 2007-2013
 • Kampania promocyjna Funduszy Europejskich. Raport z badania jakościowego.
 • Ocena instytucjonalnego i organizacyjnego przygotowania beneficjenta do opracowania i wdrażania projektu systemowego Budowa i wyposażenie Wojewódzkich Centrów Powiadamiania Ratunkowego
 • Badanie zdolności absorpcyjnych potencjalnych Beneficjentów/Projektodawców w ramach Priorytetu VII PO KL 2007 – 2013 w województwie pomorskim
 • gospodarki na absolwentów szkół wyższych kierunków
 • Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych – Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz innych wybranych wskaźników makroekonomicznych na poziomie krajowym

  Grant zostany przeanalizowany pod kątem skutków wdrożenia w poniższych dotowanych branżach (systematyka wg PKD).:
 • Wytwarzanie produktów przemiału zbóż
 • Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą
 • Produkcja mioteł, szczotek i pędzli
 • Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia
 • Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność związana z zarządzaniem funduszami
 • Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
 • Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

  Dla priorytetu „Szkolenia dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: m. Toruń oraz kościański

  Upoważnieni beneficjenci to: Przedsiębiorstwo Przemysłu Chłodniczego w Lublinie S.A. („Agram” Chłodnia w Lublinie S.A.), Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Farmaceutycznego CEFARM-WARSZAWA S.A., Zakłady Osprzętu Termokurczliwego RADPOL S.A., „BROTHERS B” W.R. Bochniarz spółka jawna, TELSAKO Sp. z o.o. , „Poltegor-Instytut” Instytut Górnictwa Odkrywkowego, BH INDUSTRIES Project , Daniel Arak Consulting Services, jPALIO , MULTIMEDIA-ACADEMY , STYROKON , Trinity Capital spółka komandytowa, COBI S.A., ONE-2-ONE , XEROSERWIS Ireneusz Golatowski

  Zainteresowanych prosimy o kontakt.

 • Comments are closed.