<!–more–>Różnego rodzaju terenowe gry są coraz bardziej popularne pośród mniejszych i większych firm. Managerowie dostrzegają bowiem spore zalety, które można odnieść po zorganizowaniu czegoś takiego. Dobrze przeprowadzona gra znacznie może poprawić pracownicze relacje, a jednocześnie rozszerzyć kompetencje tak bardzo przydatne na wielu stanowiskach. <br> Całkiem niedawno z ze sporym rozmachem została zorganizowana przez jedną z […]