Scenki komunikacyjne – wytyczne do egzaminu


Potwierdzamy iż na studiach Trening Interpersonalny i Gry Szkoleniowe akceptuje się tu przedstawione tematy do pracy dyplomowej:

  • symulacja lingwistyczna – „Limeryk – charakterystyka i konkretyzacje gatunku” i „Człowiek w zglobalizowanym świacie mediów”
  • symulacja strategiczna – „Cybarprzestrzeń jako zjawisko kulturowe” oraz „Motyw diabła w polskiej kulturze ludowej”
  • zabawa zespołowa – „Początki wspólnot monoteistycznych III – IV wieku na studium przypadku dzieł Ojców Pustyni” i Systemowe Gry Strategiczne i „Mass media i teroryzm”
  • symulacja decyzyjna – „Unia Europejska i jej polityka w walce z terroryzmem” i „Kreacje postaci literackiej Cycerona w cyklu powieściowym „Roma sub rosa” Stevena Saylora”
  • zabawa słownikowa : „Język propagandy polskich radykalnych ugrupowań politycznych na stronach internetowych” oraz „Komputer jako narzędzie wspomagające nauczanie (rozważanie na modelu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kłecku)”
  • zabawa kreatywna – „Wpływ środków masowego przekazu na rozwój dziecka w wieku od 4 do 12 lat” i „Prawosławie na Dalekim Wschodzie”
  • gra lingwistyczna – „Awans społeczny w dziewiętnastowiecznej Francji na podstawie powieści „Czerwone i czarne” Stendhala” i „Upadek mieszczaństwa w prozie Tomasza Manna na podstawie powieści Buddenbrookowie ”
  • zabawa kreatywna : „Lubelszczyzna w różnych podziałach klimatycznych” oraz „Detektyw głównym bohaterem powieści kryminalnej”
  • symulacja językowa : „Retoryka w kampanii samorządowej na modelu miasta Grudziądz” i „Modele wychowania w Grecji starożytnej”
  • Comments are closed.