<!–more–>Różnego rodzaju terenowe gry są coraz bardziej popularne pośród mniejszych i większych firm. Managerowie dostrzegają bowiem spore zalety, które można odnieść po zorganizowaniu czegoś takiego. Dobrze przeprowadzona gra znacznie może poprawić pracownicze relacje, a jednocześnie rozszerzyć kompetencje tak bardzo przydatne na wielu stanowiskach.
<br>
Całkiem niedawno z ze sporym rozmachem została zorganizowana przez jedną z firm farmaceutycznych gra szkoleniowa, którą wiele osób uznało za największą w naszym kraju. Udział w niej bowiem wzięli praktycznie wszyscy zatrudnieni, co w sumie dało blisko pięciuset uczestników. Poza tym wszystkim się opiekowało trzydziestu pięciu trenerów, którzy odpowiedzialni byli za prowadzenie zajęć z poszczególnymi grupami.
<br>
Pewną część z tego zespołu trenerów stanowili pracownicy z firmy wszystko organizującej, większość kadra z farmaceutycznej firmy. Zostali oni zaproszeni dzień wcześniej do hotelu, w jakim wszystko było organizowane, i przeszli tam krótkie szkolenie. Przez to bez większych problemów poradzili sobie z pracą z poszczególnymi grupami.
<br>
Jednym z pierwszoplanowych trenerów był sam Prezes firmy, który w życiu prywatnym jest alpinistą z dużym doświadczeniem. Postanowił on wykorzystać swoje zainteresowania do tego, żeby na podstawie wyprawy w góry przekazać pozostałym słuchaczom wiele interesującej wiedzy w temacie kierowania zespołem ludzi, motywowania i rozwiązywania konfliktów. Było to nawiązanie do zagadnień pracy w zespole, tak przydatnej w każdej firmie.
<br>
Podczas opisywanej gry uczestnicy zostali podzieleni na 25 zespołów, które przez przez kilkanaście godzin zajmowały się zaplanowanymi celami. Najważniejszą część gry stanowiły półgodzinne eksperymenty społeczne, czyli niestandardowe, wymagające odpowiedniego podejścia zadania, w których członkowie drużyn wykazać się musie komunikacją, zaufaniem i kreatywnością.
<br>
Eksperymenty kończyły się przekazaniem grupie specjalnych kart problemowych, z jakimi ta musiała się zaznajomić. Podczas analizowania kart tak naprawdę uczestnicy oceniali własne działania nawiązaniu do pięciu głównych kompetencji, co pozwoliło im się odnieść do swojej codziennej pracy.

Comments are closed.