Oceny – firmy szkoleniowe z zarządzania – Ośrodek Treningu

Lista zgłoszonych projektów w programie subwencji Austraciego Grantu Badawczego:

  • 8/N/ŚWIĘTOKORZYSKIE-, skoordynowane uruchomienie nowej technologii produkcji bułek w firmie MDJ Sp.z o.o, MDJ SP Z O.O., . Dla tego wniosku zaakceptowano dofinansowanie na symulacje biznesowe. Rekomendowany trener przywództwa: Andrzej Skała. Zalecane w instytucie IBD Business School
  • 4/N/WARMIŃSKO MAZURSKIE-, podniesienie konkurencyjności poprzez macierzowe przeorganzowanie innowacyjnej technologii produkcji maszyny do pakowania drewna opałowego, TEKNOMET , Dla tego wniosku ogłoszono środki na gry team building. Dofinansowane w tym projekcie szkolenia interpersonalne najlepiej zrealizuje polecany trener.
  • CF5/H/POMORSKIE-, Rozwój przedsiębiorstwa poprzez unowocześnienie innowacyjnego zautomatyzowanego procesu znakowania i wytwarzania produktów, z wykorzystaniem innowacyjnej internetowej aplikacji do projektowania D., Tomasz Chmielniak Media , Dla tego zgłoszenia zaakceptowano finansowanie na symulacje szkoleniowe. Rekomendowany trener zarządzania: Marek Grzesiak. Zalecane treningi menedżerskie w spółce Avenhansen
  • A9/Y/ŚWIĘTOKORZYSKIE-, skoordynowane uruchomienie na rynek nowych innowacyjnych wyrobów – pustaków ceramicznych szansą na dynamiczny rozwój firmy. , 'KERAM’ SA, Dla tego aplikacji zatwierdzono subwencję na gry team building. Rekomendowany trener przywództwa: Marek Herra. Zalecane programy rozwoju menedżerskiego w firmie Akademia przygoda
  • –C4/P/OPOLSKIE-, wdrożenie innowacji procesowej i produktowej poprzez budowę innowacyjnej linii technologicznej opartej o proces granulacji bezciśnieniowej z wykorzystaniem granulatora talerzowego o zmiennym kącie łopatek zgarniacza do produkcji nawozów wieloskładnikowych., TRIBAG SPÓŁKA AKCYJNA, Dla tego aplikacji ogłoszono subsydia na symulacje szkoleniowe. Rekomendowany trener HR: Marek Tymochowicz. Zalecane szkolenia biznesowe w instytucie Mindlab
  • DE2/L/LUBUSKIE-, Innowacyjne rozwiązania techniczne fundamentem wzrostu konkurencyjności i uruchomienia nowych usług w firmie CENTRUM USŁUG MOTORYZACYJNYCH CHODKIEWICZ SP. C., CENTRUM USŁUG MOTORYZACYJNYCH CHODKIEWICZ S.C. WOJCIECH CHODKIEWICZ, TOMASZ CHODKIEWICZ, Dla tego zgłoszenia ogłoszono subsydia na gry biznesowe. Rekomendowany trener zarządzania: Piotr Santorski. Zalecane programy rozwoju menedżerskiego w instytucie Avenhansen
  • B1/D/WARMIŃSKO MAZURSKIE-, Stworzenie trwałej przewagi konkurencyjnej na rynku krajowym i międzynarodowym poprzez fundamentalną zmianę procesu produkcyjnego, która będzie możliwa dzięki zakupowi środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w celu wprowadzenia na rynek ulepszonych produktów., ECO TRADE SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dla tego zgłoszenia ogłoszono dofinansowanie na gry decyzyjne. Rekomendowany trener HR: Zbigniew Skała. Zalecane programy rozwoju menedżerskiego w fundacji Progress project
  • A0/A/LUBELSKIE-, Rozwój firmy Wnioskodawcy poprzez poszerzenie oferty o diagnostykę hydrauliki siłowej, wskazanie rodzaju uszkodzeń siłowników i skrócenie czasu regeneracji dzięki zakupowi nowoczesnego sprzętu, TEST SYSTEMY USZCZELNIAJĄCE J.,W.OKULARCZYK M.,M.STĘPIEŃ SPÓŁKA JAWNA, Dla tego aplikacji zaakceptowano finansowanie na gry szkoleniowe. Rekomendowany trener HR: Mateusz Nęcki. Zalecane warsztaty sprzedażowe w instytucie IBD Business School
  • 8/B/PODLASKIE-, Rozwój spółki poprzez inwestycję prowadzącą do wdrożenia innowacyjnej zbliżeniowej platformy analityczno-komunikacyjnej w oparciu o bezprzewodową technologie BLE oraz CSR MESH, BIRTECH SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dla tego aplikacji zatwierdzono dotację na gry team building. Rekomendowany trener przywództwa: Piotr Tymochowicz. Zalecane szkolenia biznesowe w agencji Profess
  • Comments are closed.