Ćwiczenia biznesowe – tezy do pracy magisterskiej


Zawiadamiamy iż na programie Metodyka Kształceniowa i Symulacje Umiejętnościowe akceptujemy poniższe problemy do pracy dyplomowej:

  • symulacja zespołowa : „Popularyzacja nauki w wywiadach prasowych” oraz „Narodowe dziedzictwo kultury: jego ochrona w Polsce i Unii Europejskiej”
  • symulacja edukacyjna – „Wizerunek prostytutki w prozie naturalistycznej (na danych źródłowych z Nany E. Zoli i Damy Kameliowej A. Dumas – syna)” i „Wybrane pojęcia retoryki w tradycji antyku i średniowiecza”
  • symulacja słownikowa – „Wierzenia, religie i obrzędy na terenie Bułgarii” i Korporacyjne Gry Decyzyjne Wytwarzane Dla Kierowników Projektów oraz „Figury Prometeusza i Syzyfa w literaturze egzystencjonalnej”
  • gra menedżerska – „Komunikacja w miejscu pracy, dialog klient – sprzedawca” i „Znaczenie słów kluczowych w procesie wyszukiwania i kształtowania informacji w Word Wide Web”
  • symulacja lingwistyczna : „Recepcja antyku w twórczości Wincentego Kadłubka i Jana Kochanowskiego. Wybrane problemy” i „Zachowania suicydalne jako problem społeczny w procesie socjalizacji młodzieży i ich przedstawienie w mediach”
  • zabawa decyzyjna : „Filmowe wyobrażenie na temat końca świata” i „Włosy jako symbol kultury hipisowskiej lat sześdziesiątych”
  • symulacja słownikowa : „Komunikacja rodziców z dziećmi w pierwszych miesiącach życia” oraz „Ochrona praw dziecka ”
  • symulacja decyzyjna – „ Prawne i filozoficzne aspekty eutanazji w Polsce i na świecie oraz jej medialny obraz” oraz „Różne wymiary edukacji historycznej w Polsce z uwzględnieniem projektu historycznego Fundacji Patria Wielkopolska BUSU”
  • gra lingwistyczna – „Modelowanie rozkładu temperatury powietrza w województwie lubelskim technikami GIS” i „Budowanie wizerunku firmy na przykladzie firmy Paroc”
  • Comments are closed.