Seminarium podsumowujące projekt – zapowiedź spotkania – dotacje i subwencje

W związku z realizacją programu nr CCY/63 5 8 /2014 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą audytowi wykorzystania subwencji z Europejskiego Programu Pomocowego

Harmonogram debata podczas panelu zawiera następujące podgrupy zadaniowe:

 • Ocena ex-ante Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013”
 • Analiza projektów umieszczonych w IWIPK współfinansowanych w ramach RPO WK-P pod kątem gotowości do realizacji
 • Mikroprzedsiębiorcy, a fundusze strukturalne – badania uwarunkowań na Ziemi Chełmskiej
 • Plany i potrzeby przedsiębiorców sektora MSP w zakresie ochrony własności przemysłowej, w kontekście uruchomienia działania 5.4 PO IG
 • Weryfikacja jakości wdrożenia założeń EFS na przykładzie studium edukacyjnego Eventy Integracyjne
 • Badanie przyczyn różnic w poziomie płatności realizowanych w ramach ZPORR na poziomie województw – badanie przeprowadzone w województwach dolnośląskim, lubuskim i mazowieckim w okresie sierpień – listopad 2006r.
 • Ocena systemu monitorowania i systemu wskaźników (na potrzeby IP)
 • Komplementarność i synergia interwencji realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w perspektywie finansowej 2004-2006
 • Badanie ewaluacyjne kwestionariuszy do monitorowania PO RPW
 • Ocena procesu zarządzania projektami infrastruktury transportowej w kontekście realizacji NPR 2004-2006
 • Charakterystyka projektów szkoleniowych realizowanych w ramach Priorytetu I i II Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich
 • Komplementarność działań realizowanych w obszarze oświaty w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • Ocena zbieżności rozwoju społeczno-gospodarczego Polski z Unią Europejską

  Projekt będzie omówiony pod kątem skutków wdrożenia w następujących uprawomocnionych dotacyjnie sektorach (klasyfikacja wg PKD).:

 • Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu
 • Produkcja masy betonowej prefabrykowanej
 • Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów
 • Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych
 • Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej
 • Działalność usługowa wspomagająca transport wodny
 • Szkoły podstawowe
 • Naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: lubelski oraz m. Świnoujście

  Upoważnieni beneficjenci to: Zakłady Mięsne – Spółka z o.o. w Inowrocławiu, TAPETY GNASZYN S.A., Jard Serwis Montaż Samochodowych Instalacji Gazowych (warsztat przeniesiony z ul. Ceglanej), „, Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa , „RABBIT” , Alpla NDM Sp. z o.o., Fekner Investment Consulting Karol Fekner, Info-Medica S.C. Wojciech Piechocki Jarosław Jandy , MECH-BUD Zbigniew Krygowski, TADEUSZ KUPIDURA PRZEDSIĘBIORSTWO JADAR, testDNA Polska Sp. z o.o., EFC S.A, ZAKŁAD HANDLOWO-USŁUGOWY „ROSA” , SiP Consulting Sp. z o.o.

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.

 • Comments are closed.