Pomoc pieniężna na kursy dla firm

Zawiadamiamy że w ramach funduszu europejskiego „Łódzki Fundusz Strukturalny” na trzy Szkolenia Z Budowania Zespołu środki otrzymały opisane poniżej projekty:

 • Cykl Szkoleniowy dla Księgowych w przedsiębiorstwie Cersa
 • Projekt Szkolenia budowania biznesu impulsem innowacji.
 • „zdalna koncepcja e-usług inżynieryjnych z zakresu efektywności energetycznej dla architektury i budownictwa”
 • „umożliwienie dostępu do szerokopasmowego Internetu mieszkańcom północnej części województwa śląskiego”
 • innowacyjny program biochemiczny-weryfikacjator z linią odczynnikową-respektujący potrzeby klientów.
 • sporządzenie energooszczędnych drzwi filplast i wdrożenie na innowacyjnej linii technologicznej.
 • opracowanie technologii oraz wdrożenie produkcji maszyn dla wysokowydajnego druku cyfrowego na przedmiotach przestrzennych.
 • opracowanie i uruchomienie nowoczesnych wzorów przemysłowych z branży opakowań
 • sporządzenie i wdrożenie nowej procedury produkcji detali do układów chłodniczych
 • opracowanie i uruchomienie ulepszonych produktów leczniczych o wysokiej dawce terapeutycznej.
 • sporządzenie koncepcji nowego zastosowania tworzyw sztucznych w nowoczesnych grupach produktowych
 • sporządzenie prototypu maszyny wielofunkcyjnej elementem budowania przewagi konkurencyjnej spółki TECHMATIK
 • opracowanie wzoru użytkowego szafy dla osób z ograniczeniem ruchowym.
 • koncepcja technologiczna – nowoczesne narzędzie informatyczne, umożliwiające tworzenie interaktywnych serwisów internetowych – Numer PKWiU: 63.12.10.0
 • opracowanie założeń i wdrożenie zoptymalizowanego modelu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa
 • system ekspertowy wspomagajacy projektowanie budynkow ekologicznych
 • program skaningu laserowego wraz z kamerą fotogrametryczną jako Lotnicza koncepcja Teledetekcyjna
 • wdrożenie grupy nowoczesnych, komplementarnych laboratoriów badawczych w obszarze mikro-, nano- i optoelektroniki
 • wdrożenie modernizacyjnego procesu B2B usprawniającego kooperację firm współpracujących z przedsiębiorstwem OKE Poland Sp. z o.o., w tym zarządzanie wspólnymi planami.
 • wdrożenie nowoczesnego programu informatycznego do automatycznej wymiany informacji między Spółką ELWET a jej Partnerami.
 • uruchomienie modelu B2B do wspomagania prac serwisowych i zarządzania gospodarką magazynową
 • implementacja procedury Merkel Vocomatic do produkcji siłowników hydraulicznych
 • stworzenie nowoczesnego cyfrowego portalu komunikacyjnego 3D Hous4Human
 • zbudowanie elektronicznego modelu do zarządzania finansami oraz rozliczania systemów współfinansowanych z EFS
 • wypracowanie elektronicznego serwisu do technologicznego rozliczania placówek medycznych z Narodowym Funduszem Zdrowia
 • zbudowanie mobilnego serwisu informacyjnego na temat przepisów dotyczących ochrony rejestrów osobowych (e-Administrator).

  Tagi: szkolenia menedżerskie, szkolenie pracowników

 • Comments are closed.