Imprezy team building – zaproszeni uczestnicy


Paniom i Panom z poniższej listy w tym miejscu składamy wyrazy wdzięczności (i dodatkowo wysyłamy wymienione niżej upominki) za uwagę przeznaczoną na wypełnienie naszej ankiety, który analizowali nasi badacze Barnaba Frej, Flawiusz Godlewski, Dariusz Lewandowski i Jacek Karaś na szkoleniu Rękodzielnicze Wyjazdy Motywacyjne

  • Arkady Bużeński, Tokarz, Rutki, przyznajemy darmowy wstęp na panel moderowany „Efektywne kierowanie zespołem międzynarodowym” lub wybraną naszą grę szkoleniową a ponadto książkę „Kultura organizacyjna w bibliotekach: nowe i stare idee w zarządzaniu biblioteką”
  • Tomasz Cioch, Kosztorysant budowlany, Parysów, wygrywa bilet na program e-learning „ kierowanie przez cele – zwiększenie efektywności organizacji” lub wyjazd team building plus książkę „Wybrane zagadnienia z pedagogiki korekcyjno-kompensacyjnej. Wzorzec terapeuty”
  • Baldwin Piechota, Kaskader filmowy , Baranowo, dostaje od nas zaproszenie na wykład „Negocjacje w typowym przedsiębiorstwie – warsztaty ” lub szkolenie team building a ponadto książkę „Modelowanie systemów informatycznych w języku UML 2.1”
  • Hilary Mrozek, Archiwista , Wojcieszków, wygrywa bilet na szkolenie „kierowanie ryzykiem. ryzyko w projekcie” lub jedną z naszych gier integracyjnych a dodatkowo publikację „Ochrona praw lokatorów i najem lokali mieszkalnych. Komentarz”
  • Cezar Michnik, Fotoreporter, Orzesze, przyznajemy rabat na trening „kierowanie podwykonawcami i zasobami ludzkimi w projektach” lub event motywacyjny oraz książkę „Bibliologia, biblioteki, bibliotekarze”
  • Ananiasz Wolicki, Administrator systemów komputerowych, Byczyna, wygrywa bilet na trening „Efektywne przywództwo” lub dowolną z zabaw integracyjnych w naszej ofercie i wydawnictwo „Jakość usług bibliotecznych w społeczeństwie informacyjnym”
  • Teodor Cioch, Oceanolog, Zambrów, wygrywa bilet na trening „innowacyjna obsługa trudnego konsumenta ” lub szkolenie integracyjne a dodatkowo publikację „Neopoganizm jako instrument metapolitycznej legitymizacji skrajnej prawicy”
  • Comments are closed.