Subwencje na szkolenia dla firm


Informujemy że w ramach funduszu dotacyjnego „Warmińsko Mazurski Program Regionalny” do zaawansowanego etapu przechodzą poniższe wnioski:

 • zbudowanie internetowego serwisu zarządzania kontaktami sprzedażowymi wwweLeadspl – warsztaty z zarządzania projektem
 • stworzenie zdalnej wyszukiwarki oraz systemu tworzenia rankingów firm – treningi menedżerskie
 • Wykłady Menedżerskie W Tarnowie – szkolenia sprzedażowe
 • wypracowanie platformy oraz uruchomienie e-usługi badania minimalnych wymagań wzajemnej zgodności – szkolenia z przywództwa
 • zbudowanie portalu umożliwiającego naukę za pomocą komputera PC lub urządzeń mobilnych – warsztaty z konfliktów
 • stworzenie serwisu elektronicznego prognosticpl świadczącego nowoczesne e-usługi prognozowania szeregów czasowych – szkolenia z komunikacji
 • stworzenie wielopoziomowej cyfrowej Platformy Płatności Partnerskich – warsztaty z zarządzania projektem
 • systemowe technologie przemysłowe i ekologiczne dla zrównoważonego rozwoju kraju – treningi z zarządzania projektem
 • zwiększenie potencjału badawczo-rozwojowego poprzez wdrożenie metodyki syntezy siRNA w skali laboratoryjnej, mających zastosowanie w intensyfikacji nowoczesnych leków – warsztaty z przywództwa
 • Aktywizacja eksportu produkowanych prze PHENIX Sp z OO akcesoriów samochodowych, ze szczególnym uwzględnieniem ekspansji importu fotelików samochodowych dla dzieci – treningi interpersonalne
 • Badania i rozwój nowoczesnych programów pomiarowych w ochronie środowiska – szkolenia zamkniete
 • BAKS EXPORT 2009 – szkolenia z zarządzania czasem
 • (Przyrządy ciekłokrystaliczne) – treningi negocjacyjne
 • Centrum Edukacji i Promocji Regionu CEPR liderem na międzynarodowym rynku rękodzieła – szkolenia zamkniete
 • Dostosowanie procesu informatycznego w Spółce PSD Sp z oo do procesu informatycznego partnerów – warsztaty sprzedażowe
 • Dywersyfikacja usług poprzez zastosowanie nowoczesnej metodyki do obróbki wielkogabarytowych blach i profili – warsztaty z przywództwa
 • Ekologiczne materiały polimerowe do zastosowań w budownictwie i przemyśle chemicznym – szkolenia ze stresu
 • Comments are closed.