Warsztat unijny – zapowiedź spotkania – projekty EFS

W związku z audytem projektu nr TBE/17 6 8 /2014 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą weryfikacji wydatkowania subwencji z Europejskiego Priorytetu Edukacyjnego

Program debata podczas konferencji obejmuje następujące grupy panelowe:

 • Ewaluacja bieżąca Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w Województwie Mazowieckim
 • Praktyka ewaluacji efektów programów rozwoju regionalnego – studium porównawcze
 • Udział i rola instytucji finansowych w realizacji działania 2.3 SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw
 • Klastry zaawansowanych technologii jako instrument wsparcia rozwoju i konkurencyjności regionów -analiza i wnioski dla polityki regionalnej oraz polityki spójności
 • Weryfikacja sprawności wdrożenia celów EFS na przykładzie kursu edukacyjnego Sala konferencyjna Wykłady w Szczecinie
 • Badanie przyczyn różnic w poziomie płatności realizowanych w ramach ZPORR na poziomie województw – badanie przeprowadzone w województwach dolnośląskim, lubuskim i mazowieckim w okresie sierpień – listopad 2006r.
 • Identyfikacja barier w wykorzystywaniu funduszy strukturalnych przez małe i średnie przedsiębiorstwa na projekty innowacyjne w regionie kujawsko-pomorskim i mazowieckim
 • Postrzeganie funduszy strukturalnych w Polsce
 • Badanie ewaluacyjne kwestionariuszy do monitorowania PO RPW
 • Ocena komplementarności i linii demarkacyjnej w zakresie działań dotyczących infrastruktury szkolnictwa wyższego w ramach XIII Priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowsiko, programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej oraz Regionalnych P
 • Raporty dla województw z badania beneficjentów ostatecznych Działania 1.2 oraz Działania 1.3 SPO RZL, którzy ukończyli udział we wsparciu w okresie od kwietnia do grudnia 2006 roku
 • Raport z Badania Ewaluacyjnego Beneficjentów Instytucjonalnych Działań 2.1, 2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 • Ocena korzyści uzyskiwanych przez Państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce – Aktualizacja 2010

  Projekt zostany omówiony pod kątem potencjału rozwojowego w poniższych dotowanych sektorach (podział wg PKD).:
 • Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych
 • Produkcja zaprawy murarskiej
 • Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego
 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
 • Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
 • Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
 • Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Gospodarstwa domowe produkujące wyroby na własne potrzeby

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: m. Zamość oraz giżycki

  Upoważnieni beneficjenci to: „POLBAF” S.A., Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Lubinpex” Sp. z o.o, EATON Truck Components Sp. z o.o., Ramed, TELKAB Zakład Handlowo-Usługowy Adam Przybyłowski, „WISDOM” , Argus Sp. z o.o., E-PODATKI SPÓŁKA Z OFRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KONEX , LCS SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE Marczuk Magdalena Żaneta, Super Siódemka Hurtownia Książek Lucjan Wypych, Waldemar Wypych, W2M , Lauren Peso Polska, ZAKŁAD SZKOLENIA I DOSKONALENIA KADR SYLWIA SWÓŁ, „Vipera Cosmetics” Ryszard Wrzesiński

  Zainteresowanych prosimy o kontakt.

 • Comments are closed.