Środki Unijne na kursy HR


Informujemy iż w ramach pogramu dotacyjnego „Śląski Fundusz Pomocowy” do formalnego etapu zaakceptowano tu wymienione programy:

 • wypracowanie cyfrowego środowiska wpierającego zarządzanie procesami zgodnie z metodyką PRINCE2 – treningi z delegowania
 • wypracowanie przyszlościowej aplikacji internetowej *Retoria*, umożliwiającej powszechne budowanie, edytowanie oraz generowanie własnych witryn cyfrowych – szkolenia sprzedażowe
 • Certyfikowane Treningi Z Wywierania Wpływu W Tarnowie – szkolenia handlowe
 • wypracowanie pakietu e-usług „Wirtualny Specjalista” – warsztaty miekkie
 • stworzenie platformy wymiany informacji o grach wspartej konsumenckim narzędziem gustomierz – szkolenia z konfliktów
 • stworzenie serwisu mobilnego wspierającego zarządzanie zasobami ludzkimi w zakresie programów wynagrodzeń pracowniczych – szkolenia z komunikacji
 • stworzenie, implementacja i świadczenie e-usług dla diabetyków i ich najbliższego otoczenia w postaci e-dzienniczka samokontroli, e-kalkulatora, e-akademii i e-informatora diabetyka – szkolenia z przywództwa
 • wzrost konkurencyjności i zwiększenia udziału sprzedaży na rynki zagraniczne – warsztaty interpersonalne
 • modyfikacja strategii spółki Gerda na rynkach UE Etap 1 – przygotowanie koncepcji intensyfikacji importu – treningi z przywództwa
 • weryfikacja poziomu kreatywności i absorpcji innowacji w przedsiębiorstwach – szkolenia z delegowania
 • AutoNegocjatorpl – zbudowanie mobilnej platformy transakcyjno – informacyjnej do optymalizacji procesu zakupu nowych samochodów – treningi z delegowania
 • Bankowość mobilna nowej generacji uwzględniająca indywidualne cechy nowoczesnych urządzeń mobilnych – warsztaty z zarządzania projektem
 • Budowa modelów wspomagających zarządzanie bezpieczeństwem lądowym i morskim – symulatory CZK/CPR – treningi z zarządzania czasem
 • Centrum Nanomateriałów Funkcjonalnych – szkolenia sprzedażowe
 • Cukry jako surowce odnawialne w syntezie produktów o wysokiej wartości dodanej – treningi z delegowania
 • Dywersyfikacja usług poprzez uruchomienie nowoczesnej metodyki modernizacji nasypów kolejowych i likwidacji osuwisk – szkolenia z przywództwa
 • E-konfigurator systemów solarnych – szkolenia z zarządzania czasem
 • Comments are closed.