Decyzje – firmy szkoleniowe z innowacyjności – Ośrodek Doradztwa

Zestawienie wygranych wniosków w programie subwencji Belgijskiego Grantu Szkoleniowego:

  • H5/S/ŚWIĘTOKORZYSKIE-, podniesienie konkurencyjności firmy SED-JA Sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii wysokoobrotowej obróbki skrawaniem na frezarce liniowej umożliwiającej wyprodukowanie innowacyjnego krzesła dla osób starszych z dysfunkcją ruchu., SED-JA Sp. z o.o., . Dla tego zgłoszenia zatwierdzono subsydia na symulacje biznesowe. Rekomendowany trener interpersonalny: Piotr Nęcki. Zalecane szkolenia handlowe w agencji Homo Creatore
  • C3/G/ŚWIĘTOKORZYSKIE-, Innowacyjny proces doczołowego zgrzewania płyt z tworzyw wielkocząsteczkowych umożliwiający produkcję ulepszonych wyrobów: zbiorników magazynowo–procesowych i aparatów technologicznych., LECH-PLAST TYCZYŃSKI GOTWALD-TYCZYŃSKA SPÓŁKA JAWNA, Dla tego aplikacji przyznano środki na gry team building. Zalecane w tym projekcie szkolenia z komunikacji najlepiej zrealizuje trener mający dobre opinie.
  • 8/M/ZACHODNIOPOMORSKIE-, Technologia wytwarzania profili zimnogiętych o skomplikowanych kształtach bazujących na tradycyjnych gięciach jak i wielogięciu., VERICON SPÓŁKA AKCYJNA, Dla tego projektu zaakceptowano finansowanie na gry biznesowe. Rekomendowany trener zarządzania: Szymon Tymochowicz. Zalecane szkolenia handlowe w instytucie Schenk Institute
  • G4/E/PODLASKIE-, Opracowanie i automatyczna reorganizacja technologii hartowania próżniowego bimetalicznych taśm narzędziowych w działalności produkcyjnej Fabryki Narzędzi GLOB Sp. z o.o., FABRYKA NARZĘDZI GLOB SPÓŁKA AKCYJNA, Dla tego projektu zaakceptowano finansowanie na gry decyzyjne. Rekomendowany trener HR: Marek Kudła. Zalecane szkolenia handlowe w firmie IBD Business School
  • B4/H/DOLNOŚLĄSKIE-, unowocześnienie innowacji procesowej, produktowej oraz nietechnologicznej w przedsiębiorstwie poprzez zakup unikalnego zestawu diagnostycznego oraz nowoczesnego laboratorium optycznego., ROMAN SOMERLIK SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dla tego projektu zatwierdzono subsydia na gry strategiczne. Rekomendowany trener zarządzania: Piotr Skała. Zalecane szkolenia handlowe w spółce Avenhansen
  • GE4/N/OPOLSKIE-, wielopoziomowe usprawnienie innowacyjnej technologii, czyli system rusztowań modułowych z przetłaczanymi czopami łączeniowymi, ZESTER – ZENON SZTOBRYN, Dla tego aplikacji zatwierdzono dotację na gry szkoleniowe. Rekomendowany trener interpersonalny: Szymon Santorski. Zalecane szkolenia handlowe w firmie Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego
  • 3/T/OPOLSKIE-, wielopoziomowe usprawnienie i komercjalizacja innowacji produktowej nowej generacji modyfikatorów smaku wytwarzanych poprzez wykorzystanie innowacji procesowej z zastosowaniem automatycznej linii do komponowania aromatów płynnych i nowoczesnego systemu sterowania linią produkcyjną, AGRO FOOD SPÓŁKA AKCYJNA, Dla tego projektu ogłoszono finansowanie na symulacje szkoleniowe. Rekomendowany trener zarządzania: Andrzej Grzesiak. Zalecane szkolenia handlowe w fundacji Schenk Institute
  • A7/T/ZACHODNIOPOMORSKIE-, Innowacyjny wielomodułowy system pośrednictwa usług sprzedaży i telemarketingu w oparciu o zaawansowane technologie przetwarzania danych. , Dolnośląski Inkubator Przedsiębiorczości i Arbitrażu Sp. z o.o., Dla tego projektu zaakceptowano dotację na symulacje szkoleniowe. Rekomendowany trener interpersonalny: Jacek Batko. Zalecane warsztaty sprzedażowe w firmie Certes
  • B9/X/LUBELSKIE-, twórcza implementacja innowacji procesowej, produktowej oraz nietechnologicznej w przedsiębiorstwie OPTYK ROZMUS poprzez zakup Specjalistycznego zestawu operacyjno diagnostycznego do chirurgii okulistycznej, Optyk Rozmus Spółka Komandytowa Spółka komandytowa, Dla tego zgłoszenia ogłoszono finansowanie na symulacje decyzyjne. Rekomendowany trener zarządzania: Piotr Grzesiak. Zalecane w instytucie IBD Business School
  • Comments are closed.