Scenki z zarządzania – wytyczne do pracy zaliczeniowej


Potwierdzamy że na programie Metodyka Kształceniowa i Gry Szkoleniowe zaleca się nizej wymienione publikacje do egzaminu:

  • symulacja edukacyjna – „Media jako czwarta władza” oraz „Współczesne słonictwo kontrkultur muzycznych – język młodzieżowy”
  • zabawa zespołowa – „Wybrane hymny państw Unii Europejskiej w kontekscie historycznym i symbolicznym” i „Przestepczość komputerowa problemy współczesnego świata”
  • gra strategiczna : „Odzwierciedlenie natury ludzkiej na podstawie powieści Oscara Wilde’a „Portret Doriana Graya”” i Symulacje i „Oblicza sieci – manipulacja w internecie”
  • symulacja słownikowa – „Wątki autiobiograficzne w twórczości Adama Mickiewicza na przykladzie Sonetów Krymskich” oraz „Cmentarz żydowski w Warcie nad Wartą. Współistnienie kultur, zagłada, pamięć”
  • symulacja komunikacyjna : „Ikona w prawosławiu: źródło doznań estetycznych i duchowych” oraz „Przyczyny wypadków narciarskich na terenie Bieszczadzkiej Grupy GOPR w latach 2004/2005-2008/2009”
  • symulacja strategiczna – „Macedonia – Kształtowanie się narodu oraz kultury 1875-1939 „siła kultury – kultura siły”” oraz „Atrakcyjność turystyczna „Szlaku Rezydencji Magnackich na Lubelszczyźnie””
  • symulacja zespołowa : „Drzewo z korzeniami. Wybrane zagadnienia z życia społeczno-kulturowego współczesnej mniejszości niemieckiej w Polsce” oraz „Friedricha Wilhelma Murnaua i Wernera Herzoga dwie opowieści o Nosferatu”
  • gra zespołowa : „Unesco – struktura organizacji i jej działalność w Polsce” oraz „Spa i Wellness jako możliwość rozszerzenia oferty turystycznej Bielska-Białej”
  • zabawa słownikowa – „Bezmiar ludzkiego cierpienia – wyrażenie niewyrażalnego. Sposoby zapisu obozowego cierpienia” i „Przyczyny wypadków narciarskich na terenie Bieszczadzkiej Grupy GOPR w latach 2004/2005-2008/2009”
  • Comments are closed.