Dlaczego stres negatywnie wpływa na pracowników.

Opuszczanie pracy z powodu chorób jest poważnym problemem zarówno dla samych firm, jak i instytucji społecznych. Podczas lekarskiego zwolnienia pracownik nie może wykonywać swoich obowiązków zawodowych, ale należy mu się dodatkowo za czas choroby wynagrodzenie w odpowiedniej wysokości. Do wyznaczonej ilości dni płaci je firma, a potem taki obowiązek przejmuje ZUS.

W zapobieganiu chorób pracowniczych niezwykle istota jest prewencja, dlatego też w tego typu działania angażuje się też często PIP. Jednym z obszarów, w jakich działania tego typu zostały podjęte, jest zapobieganie i przeciwdziałanie niepożądanym skutkom stresu zawodowego wśród {pracowników oraz pracodawców|pracodawców oraz pracowników|pracodawców i pracowników|pracowników i pracodawców. W tym celu zostały przygotowane liczne szkolenia i warsztaty związane z ta tematyką.

Właściciele firm w zakresie tego projektu będą mogli skorzystać poza tym z licznych narzędzi, które pozwolą zbadać zakres ryzyka w firmach, które do nich należą. Dzięki temu można będzie zainicjować właściwe działania naprawcze, a oprócz tego wdrożyć środki profilaktyczne zapobiegające występowaniu stresu związanego z pracą.

Jak widać po statystykach, ten właśnie czynniki jest jednym z najczęściej występujących przyczyn pracowniczych chorób. Ocenia się, że blisko 60 procent zwolnień lekarskich będzie efektem postępujących kłopotów z nieradzeniem sobie ze zbyt dużym napięciem w miejscu pracy. Jedynie zaburzenia w układzie ruchu częściej bywają zgłaszane pośród problemów z pracą zawodową.

Za długo trwający stres odbija się bardzo negatywnie na różnych obszarach naszego życia, nie tylko w sferze osobistej, ale też zawodowej. Powoduje narastające problemy z fizycznym i psychicznym zdrowiem, a w ogóle nie leczony może się stać powodem bardziej poważnych schorzeń. Narażenie przez dłuższy czas na stresowe warunki może się nawet skończyć ciężką depresją albo nerwicą.

Pracownicy często nie mają zupełnie świadomości, ile negatywnych skutków dla nich może nieść stresujące życie. Skutki tego typu sytuacji odbywają się również na funkcjonowaniu firmy, ponieważ znacznie się zmniejsza motywacja i produktywność, a rośnie liczba wypadków i zwolnień chorobowych.

Comments are closed.