Audyt projektu – zaproszenie – fundusze unijne

W związku z finalizacją działania funduszowego nr RLE/81 1 7 /2015 zapraszamy na konferencję poświeconą ocenie wydatkowania budżetu z Amerykańskiego Funduszu Społecznego

Program debata w czasie warsztatu obejmie następujące grupy panelowe:

 • Ocena ex-ante Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska 2007-2013
 • Analiza aktywności samorządów gminnych i powiatowych województwa podkarpackiego w wykorzystywaniu funduszy strukturalnych
 • Identyfikacja barier realizacji projektów w ramach działań 1.6, 1.8, 4.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013
 • Ewaluacja Regionalnych Instytucji Finansujących
 • Weryfikacja sprawności implementacji założeń EFS na przykładzie kursu edukacyjnego Hotele Na Treningi w Beskidach
 • Ocena działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących programu ZPORR w województwie śląskim w latach 2004 – 2006
 • Analiza systemu zarzadzania, wdrażania i kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
 • Analiza wybranych wniosków o dofinansowanie dla projektów kluczowych realizowanych w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013
 • Weryfikacja założeń Prognozy Oddziaływania na Środowisko Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
 • Ocena instytucjonalnego i organizacyjnego przygotowania beneficjenta do opracowania i wdrażania projektu systemowego Budowa i wyposażenie Wojewódzkich Centrów Powiadamiania Ratunkowego
 • Analiza zdolności podmiotów działających na obszarach wiejskich do absorpcji funduszy unijnych w zakresie oddolnych inicjatyw lokalnych w ramach PO KL
 • efekty realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w
 • na spełnianie przez Polskę kryteriów z Maastricht”

  Program zostany przeanalizowany w aspekcie skuteczności w poniższych dotowanych sektorach (przyporządkowanie wg PKD).:
 • Produkcja margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych
 • Produkcja tapet
 • Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych
 • Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw
 • Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
 • Pozostałe sprzątanie
 • Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: mogileński oraz ropczycko-sędziszowski

  Upoważnieni beneficjenci to: Zakłady Metali Lekkich „Kęty” S.A. (Grupa KĘTY S.A.), Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A. , Ars-Alarm, BYŚ Wojciech Byśkiniewicz, Zakład Telewizji Kablowej „Tele-Kab” S.C. Ryszard Gryga, Henryk Smyrek , Media Operator Sp. z o.o. , BS Consulting Dawid Opydo, FENIKS , INDEXMEDICA S.A., Krzysztof Tabędzki, Rotacja , Wydawnictwo Harmonia Józef Częścik, „PARTNER” Sp. z o.o., Wirtuale.pl Sp. z o.o., Studio Sonica Sp. z o.o.

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o kontakt.

 • Comments are closed.