Symulacje biznesowe – wytyczne do pracy zaliczeniowej


Informujemy iż na studiach Trening Kreatywny i Gry Szkoleniowe proponuje się tu przedstawione problemy do prezentacji zaliczeniowej:

  • symulacja decyzyjna : „Rola mass mediów w kreowaniu wizerunku społecznego” i „Współczesne role kobiece kreowane w miesięcznikach „Poradnik Domowy” i „Twój Styl””
  • zabawa biznesowa : „Wizerunek kobiety w internetowych anonsach towarzyskich” oraz „Mityzacja rzeczywistości w wybranych utworach Tadeusza Nowaka”
  • gra językowa – „Myślenie Zachodu i Wschodu na danych źródłowych z starożytnej Grecji i Chin” oraz Profesjonalne Symulacje Biznesowe oraz „Rola kultury w różnych aspektach integracji europejskiej na Bałkanach”
  • gra lingwistyczna : „Opady atmosferyczne na Roztoczu” oraz „Teatr Wojciech Bogusławskiego wobec współczesnych wydarzeń politycznych. Na danych źródłowych z współczesnych wydarzeń politycznych. Na przykładzie premier drugiej dyrekcji warszawskiej”
  • symulacja językowa – „Język reklam i ogłoszeń w gnieźnieńskich gazetach lokalnych” i „Protest song w amerykańskiej muzyce rozrywkowej od lat sześdziesiątych do lat dziewiedziesiątych XX wieku”
  • gra zespołowa – „Kościół pod wezwaniem świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Sokolnikach na tle przestrzeni kulturowo-religijnej parafii” i „Czarodziejki i czarownice w dostępnych opisach doby starożytności i średniowiecza”
  • symulacja biznesowa : „Problematyka społeczna w powieściach antyutopijnych G. Orwella, A. Huxleya i E. Zamiatina” i „Skuteczność reklamy wyborczej”
  • zabawa słownikowa – „Atrakcyjność turystyczna Kotliny Jeleniogórskiej” oraz „Koncepcja miłosci w utworze Moralia Plutarcha z Cheronei”
  • symulacja językowa : „Urząd Prezydenta w dziejach Rzeczypospolitej Polskiej” i „Obraz średniowiecznego klasztoru i życia zakonnego w powieści Umberta Eco”Imię róży””
  • Comments are closed.