Spotkanie raportujące – zapowiedź spotkania – projekty EFS

W związku z raportowaniem działania funduszowego nr ERH/43 7 8 /2015 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą diagnozie rozdystrybuowania kwoty pomocowej z Środkowoeuropejskiego Funduszu Społecznego

Porządek dyskusja podczas warsztatu obejmuje wymienione tu grupy panelowe:

 • Metodologia badań dla działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych ze środków Unii Europejskiej w Województwie Kujawsko-Pomorskim
 • Ocena wpływu wykorzystania środków zewnętrznych w latach 2000 – 2008 na zwiększenie spójności wewnątrzregionalnej województwa łódzkiego w kontekście realizacji RPO WŁ
 • Rozwój klastrów w Polsce
 • Ewaluacja Regionalnych Instytucji Finansujących
 • Ocena jakości implementacji priorytetów EFS na przykładzie projektu edukacyjnego Ośrodek na Konferencje w Karpaczu
 • Analiza systemu monitoringu na pozimie regionalnym
 • Ocena potencjału oraz stanu dotychczasowych prac w ramach jednostek ewaluacyjnych funkcjonujących w IZ oraz IP I i II stopnia w ramach NPR 2004-2006 i NSRO 2007-2013
 • Ocena dotychczasowych działań informacyjnych i promocyjnych zastosowanych przez Instytucję Zarządzającą Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013
 • Ocena systemu wskaźników w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
 • Stan przygotowania i analiza najważniejszych problemów w realizacji projektów transportu miejskiego w obszarach metropolitarnych przewidzianych do finansowania w ramach POIiŚ
 • Wpływ funduszu Unii Europejskiej na saldo migracji wewnętrznych i zewnętrznych w Polsce
 • Wpływ funduszy unijnych na gospodarkę Polski w latach 2004-2020 (za pomocą modelu EUImpactMod)
 • Ocena wpływu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na polską gospodarkę przy użyciu modelu makroekonomicznego HERMIN

  Grant zostany omówiony w aspekcie efektywności w następujących dotowanych sektorach (identyfikacja wg PKD).:
 • Wyprawa skór, garbowanie; wyprawa i barwienie skór futerkowych
 • Produkcja włókien szklanych
 • Produkcja baterii i akumulatorów
 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów
 • Sprzedaż hurtowa obrabiarek
 • Zarządzanie rynkami finansowymi
 • Działalność agencji reklamowych
 • Działalność wspomagająca edukację

  Dla priorytetu „Szkolenia dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: łowicki oraz brzeski

  Upoważnieni beneficjenci to: Benckiser S.A., Towarzystwo Handlu i Nieruchomości „Pewex” S.A. , Dystrybucja Gazu „Propan-Butan” s.c. K.Chojnowski, A.Chudek, TOM-MARG ZPCH Spółka z o.o., Stowarzyszenie Telewizja Teofilów B , „S.A.F.E.” ŻELESZKIEWICZ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA, ABD Aneta Dobilis, DocuSoft Sp. z o.o., Interhurt , KORONA , TECH PAWEŁ JURA JANUSZ MASTER-SPÓŁKA JAWNA, Vulcan Power , Gmina Miasta Toruń, Pol-Stal Sp. z o.o., Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „Wiedza”

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o kontakt.

 • Comments are closed.