Granty Europejskie na warsztaty HR


Potwierdzamy iż w ramach pogramu unijnego „Dolnoslaski Program Edukacyjny” do drugiego etapu przechodzą poniższe granty:

 • wypracowanie mobilnego serwisu związanego ze sportem, turystyką i rekreacją przez firmę Moja drużyna Sp z o o – warsztaty ze stresu
 • wypracowanie kompleksowego systemu dHome w zakresie finansowania i obrotu nieruchomościami – szkolenia interpersonalne
 • Szkolenia Dla Zespołów Zadaniowych w Poznaniu – szkolenia interpersonalne
 • stworzenie platformy oraz uruchomienie e-usługi w postaci bezobsługowego i zdalnego dostępu do cyfrowych zasobów wiedzy e-szkolainfo – warsztaty z komunikacji
 • stworzenie portalu społecznościowo-turniejowego dla graczy GameBurgnet – treningi interpersonalne
 • wypracowanie serwisu pysznepl umożliwiającego wyszukiwanie restauracji oferujących dowóz oraz składanie w nich zamówień przez Internet – treningi z konfliktów
 • stworzenie wirtualnej przymierzalni ubrań uruchomienie nowej e-usługi – treningi ze stresu
 • systemowe technologie przemysłowe i ekologiczne dla zrównoważonego intensyfikacji kraju – warsztaty pracownicze
 • interdyscyplinarne procesy sterowania, diagnostyki, zdalnego dostępu i wizualizacji pracy dla układów pompowych i technologicznych – warsztaty z asertywności
 • Agn@s – elektroniczna koncepcja współpracy B2B pomiedzy Agencja Nasienna sp z oo a Partnerami – treningi menedżerskie
 • modyfikacja procesów biznesowych na linii dostawcy – POLMAN – odbiorcy – warsztaty interpersonalne
 • Bio-Centrum – Zwierzę, żywność i człowiek – szkolenia z delegowania
 • Budowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu przez firmę Bartnet – szkolenia z przywództwa
 • Budowa platformy wielosystemowych komponentów do tworzenia mobilnych aplikacji zdalnych – szkolenia sprzedażowe
 • DNV Survey Toolbox – aplikacja do automatyzacji pomiarów statków w oparciu o geometryczny model 3D – szkolenia z zarządzania projektem
 • E-plan sposobem na realizację własnych planów – warsztaty sprzedażowe
 • interaktywny proces wspierania obsługi serwisowej i gwarancyjnej (Service Desk) – warsztaty HR
 • Comments are closed.