Ćwiczenia z zarządzania – zagadnienia do zaliczenia


Ogłaszamy że na studiach Dydaktyka Doswiadczalna i Gry Umiejętnościowe dopuszczamy prezentowane na niniejszej liście tematy do pracy dyplomowej:

  • gra kreatywna – „Częstość głównych typów pogody w Polsce w latach 2004-2013” i „Twórczość Ivo Andricia”
  • gra lingwistyczna : „Obszary ekologicznego zagrożenia w Polsce” i „Mityzacja rzeczywistości w utworach Tadeusza Nowaka”
  • gra komunikacyjna – „Optymolizacja serwisów internetowych na danych źródłowych z witryny E-Bankier.pl” i Gry Decyzyjne oraz „Życie i działalność artystyczna Luisa Bunuela”
  • zabawa językowa : „Urząd Prezydenta w dziejach Rzeczypospolitej Polskiej” oraz „Venatio – krwawa rozgrywka w starożytnym Rzymie”
  • zabawa zespołowa : „Zakłócenie komunikacji w internetowym przekazie reklamowym” oraz „Uniwersytet w Internecie, a Internet na uniwersytecie. Cyberprzestrzenne doświadczenia Collegium Europaeum Gnesnense”
  • gra słownikowa – „Prasowa propaganda polityczna u schyłku PRL-u 1981-1989” i „Wizerunek Gaorga’a W. Busha w polityce zagranicznej na łamach tygodnika Polityka”
  • gra zespołowa : „Laserowe barwienie metali” i „Obraz Aleksandra Wielkiego w filmie Aleksander Oliwiera Stone’a”
  • symulacja decyzyjna – „Tro Breizh – szlakiem siedmiu świętych” oraz „Fakty historyczne a fikcja literacka w twórczości Miki Waltariego (1908-1979)”
  • gra menedżerska : „Wielkopolanki w życiu społecznym i narodowym w opiniach polskiej prasy regionalnej 1890-1914” oraz „Czy seks sprzeda wszystko? Erotyzm w reklamie”
  • Comments are closed.