Symulacje menedżerskie – wytyczne do pracy magisterskiej


Ogłaszamy iż na studiach Uczenie Psycholingwistyczne i Symulacje Integracyjne dopuszcza się następujące książki do egzaminu:

  • zabawa menedżerska : „Masakra turecka na Ormianach wydarzenia z 1915 roku w powieści Czterdzieści dni Musa Dah Franza Werfela” oraz „Język mediów na przykladzie wyborów prezydenckich 2005”
  • symulacja komunikacyjna – „Rozmowa z komputerem, – czyli komunikacja interpersonalna na czatach” i „Terroryzm międzynarodowy i metody jego zwalczania”
  • symulacja decyzyjna – „Hierofania w religii chrześcijańskiej ikony i relikwie jako materialny nośnik wiary” i Gry oraz „Komunikacja wsród spostowców. Na modelu grupy maratończyków”
  • gra językowa : „Wikipedia jako „rzetelne” źrodło informacji” i „Portrety odmieńców w filmach „Żywot Mateusza” i „Siekierezada” Witolda Leszczyńskiego oraz „Weiser” Wojciecha Marczewskiego”
  • symulacja językowa : „Holocaust jako temat twórczości polskich reżyserów filmowych ze szczególnym uwzględnieniem utworów Andrzeja Wajdy” oraz „Idea olimpizmu i środki przekazu nowożytnych letnich Igrzyskach Olimpijskich”
  • zabawa słownikowa – „Obraz raju w książce Umberto Eco pt. „Baudolino” i tekstach apokraficznych” oraz „Walory krajoznawcze Doliny Bystrzycy (dopływu Wieprza)”
  • zabawa zespołowa : „Postać dziewiętnastowiecznego flâneura (miejskiego obserwatora) w ujęciu Waltera Benjamina” oraz „Al.-Kaida terroryzm globalny”
  • symulacja menedżerska – „Idea olimpizmu i środki przekazu nowożytnych letnich Igrzyskach Olimpijskich” oraz „Globalne problemy Afryki. Medioznawcze badanie zjawiska.”
  • symulacja decyzyjna – „Trzecia Rzesza w opiniach pracy polskiej w latach 1933-1939 ” i „Znaczenie słów kluczowych w procesie wyszukiwania i kształtowania informacji w Word Wide Web”
  • Comments are closed.