Środki Unijne na szkolenia dla firm


Ogłaszamy iż w ramach pogramu dofinansowań „Dolnoslaski Program Społeczny” do drugiego etapu przechodzą poniższe granty:

 • zbudowanie zdalnego serwisu zawierającego bazę materiałów instruktażowych w zakresie samodzielnego realizowania zadań – szkolenia z obslugi klienta
 • zbudowanie nowatorskiego portalu zdalnego łączącego serwis społecznościowy dla kobiet z platformą do badań marketingowych on- line – szkolenia zamkniete
 • Licencjonowane Treningi Dla Mówców w Krakowie – szkolenia z komunikacji
 • stworzenie osystemowania dla branży księgowej udostępnianego on-line wraz z funkcjonalnością składania e-deklaracji i mechanizmem geolokalizacji – szkolenia sprzedażowe
 • wypracowanie portalu profilaktyczno-edukacyjnego w zakresie klinicznej i genetycznej diagnostyki onkologicznej – szkolenia z asertywności
 • stworzenie profesjonalnego serwisu społecznościowego dla branży filmowej i telewizyjnej – szkolenia handlowe
 • wypracowanie usługi e-dietetyk – automatycznego serwisu doboru indywidualnej diety żywieniowej – szkolenia z asertywności
 • wzrost innowacyjności nowymi procedurami wytwarzania oraz nowymi i ulepszonymi produktami – szkolenia z delegowania
 • zwiększenie udziału przychodów z importu w spółce PPHU ,,Patric” PATRYCJA WRÓBLEWSKA – treningi z zarządzania projektem
 • 4VOD – struktura agregacji i transmisji materiałów telewizyjnych w sieciach IP – treningi firmowe
 • standaryzacja wymiany informacji handlowej pomiędzy przedsiębiorstwem „DAREK” i kontrahentami dla poprawy efektywności dystrybucji i sprzedaży – warsztaty z przywództwa
 • Bio na Eko Zamknięcie cyklu ekologicznego poprzez zagospodarowanie odpadów z produkcji biopaliw – szkolenia interpersonalne
 • Biotechnologiczna konwersja glicerolu do polioli i kwasów dikarboksylowych – szkolenia z zarządzania czasem
 • Centrum Badawczo-Rozwojowe RETECH – warsztaty menedżerskie
 • dyskontipl “ pierwsza w Polsce zdalna platforma wyprzedażowa – szkolenia biznesowe
 • Działania studyjno-koncepcyjne dla przygotowania terenów inwestycyjnych i wznowienia funkcjonowania lotniska w Pile – warsztaty z zarządzania projektem
 • multimedialna wymiana rejestrów jako narzędzie automatyzacji procesów biznesowych w spółce ABT AUTONISS – szkolenia z obslugi klienta
 • Comments are closed.