Warsztat unijny – zaproszenie – dotacje i subwencje

W związku z finalizacją projektu nr TYB/95 9 3 /2014 zapraszamy na konferencję poświeconą weryfikacji wykorzystania dotacji z Panatlantyckiego Priorytetu Spójności

Harmonogram dyskusja w czasie panelu przewiduje wymienione tu zespoły robocze:

 • Ocena efektów osiągniętych podczas wdrażania ZPORR w kontekście realizacji Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2020
 • Ocena wpływu realizacji polityki spójności perspektywy 2004-2006 na zwiększenie możliwości rozwoju społeczno-gospodarczego regionów Polski wschodniej.
 • Komplementarność działań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013
 • Ocena stanu realizacji 3,4,5 i 6 priorytetu PO IG w połowie okresu programowania
 • Analiza jakości implementacji celów EFS na przykładzie kursu edukacyjnego Sale konferencyjne Warsztaty w Częstochowie
 • Badanie podsystemu informatycznego Europejskiego Funduszu Społecznego w celu zwiększenia jego przydatności do ewaluacji Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich
 • „Ocena wdrażania i zarządzania Regionalnym Programem
 • Ewaluacja systemu Kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
 • Ewaluacja systemu naboru, selekcji i wyboru wniosków o dofinansowanie projektów w konkursach przeprowadzonych w 2008 r. w ramach Priorytetu III PO Kapitał Ludzki
 • Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013
 • Badanie ankietowe beneficjentów ostatecznych działania 2.2 ZPORR. Ocena wpływu wsparcia otrzymanego przez uczniów i studentów na rozpoczęcie przez nich edukacji w szkole wyższej lub uzyskanie wyższego wykształcenia
 • Raporty z ewaluacji ex-ante programów operacyjnych i NPR – wersja polska
 • na spełnianie przez Polskę kryteriów z Maastricht”

  Program będzie omówiony w aspekcie wpływu w następujących dotowanych branżach (systematyka wg PKD).:
 • Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych
 • Produkcja pojemników metalowych
 • Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw
 • Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Transport rurociągowy
 • Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe
 • DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: słubicki oraz pucki

  Upoważnieni beneficjenci to: MAKA JACEK LIMA – SOFT DKJ Stolarka Budowlana Maka Jacek, UNIPAK Sp. z o.o., Zakłady Osprzętu Termokurczliwego RADPOL S.A., Dworakowska Karolina „, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MARTON Mariusz Trąbczyński, SGT S.A. , ARNO-BIO , Fachowcy , Glotto Dagmara Adamczak, MUSIC WAVE , SWO , ZMM MAXPOL ZPCHR Andrzej Polak, Elpigaz Sp. z o.o., Passage Cosmetics Laboratory Paweł Gwardys, Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z.o.o.

  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.

 • Comments are closed.