Symulacje komunikacyjne – tematy do egzaminu


Ogłaszamy iż na programie Kształcenie Alternatywne i Symulacje Integracyjne polecamy nizej wymienione tematy do superwizji końcowej:

  • symulacja edukacyjna : „Prawo do ochrony życia w Polsce na tle europejskim” i „Cenzura i ludzie cenzury w PRL-u. Struktura i działalność urzędów cenzorskich w latach 1965-1972”
  • gra biznesowa : „Weryfikacja serwisów sportowych w WWW i ich wpływ na architekturę informacji w sieci” i „Terror stalinowski w latach 1929-1941”
  • symulacja zespołowa : „”Utkana z prawdy, a nie ze zmyślenia”. Literatura sfery dokumentu osobistego” oraz Symulacje i „Stosunek społeczeństwa katalońskiego do kwestii uzyskania niepodległosci przez Katalonię”
  • zabawa zespołowa – „Szaleństwo w literaturze rosyjskiej XIX i XX wieku na modelu życia oraz twórczości dostępnych pisarzy epoki” i „Zaprojektowanie i wykonanie oświetlacza LED do diagnostyki i naświetlania stosowanego w terapii fotodynamicznej”
  • symulacja lingwistyczna : „Pozytywistyczny spór o kształt powieści” oraz „Obraz małej ojczyzny w mediach na podstawie Gniezna i okolic”
  • symulacja kreatywna – „Absurd ironia groteska bronią przeciwko czasom terroru na studium przypadku twórczości Michała Zoszczenki i Władimira Wojnowicza” i „U2 jako urzeczywistnienie mitu popkultury w społeczeństwie postmodernistycznym”
  • gra strategiczna – „Czasopisma literackie w polskim internecie” oraz „Wykorzystanie faktów w autokreacji polityka”
  • zabawa słownikowa : „Atrakcyjność turystyczna Pojezierza Augustowskiego” oraz „Gniezno i powiat gnieźnieński. Tożsamość kulturowa a współczesne kierunki rozwoju”
  • zabawa lingwistyczna – „Potencjał turystyczny obserwowanych miejscowości powiatu puławskiego” oraz „Czarny Wrzesień i masakra w Monachium. Zbrodnia podczas świętego pokoju”
  • Comments are closed.