Warsztat unijny – informacja dla beneficjentów – fundusze unijne

W związku z finalizacją działania funduszowego nr IJKD/53 8 3 /2015 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą diagnozie wykorzystania kwoty pomocowej z Panatlantyckiego Trustu Infrastrukturalnego

Agenda dyskusja w czasie warsztatu przewiduje poniższe zespoły robocze:

 • Ocena jakości i efektywności funkcjonowania systemu zarządzania i wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 – 2006” oraz Ocena postępów i efektywności realizacji działań w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Ry
 • Analiza szacunkowa wartości wskaźników Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w odniesieniu do roku 2010 oraz 2015
 • Ocena wybranych wskaźników przygotowanych przez IZ dla monitorowania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
 • Ewaluacja ex-ante projektu Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013
 • Audyt efektywności implementacji funduszu EFS na przykładzie programu podyplomowego Ośrodek na Kursy w Szklarskiej Porębie
 • Ewaluacja systemu wdrażania komponentu regionalnego PO KL w województwie zachodniopomorskim
 • Ocena potencjału oraz stanu dotychczasowych prac w ramach jednostek ewaluacyjnych funkcjonujących w IZ oraz IP I i II stopnia w ramach NPR 2004-2006 i NSRO 2007-2013
 • Ewaluacja systemu Kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
 • Analiza systemu zarządzania, wdrażania i kontroli LRPO na lata 2007-2013
 • Perspektywy rozwoju systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce do 2014 roku w aspekcie realizacji Narodowej Strategii Spójności, celów dyrektyw odpadowych i wykorzystania środków funduszy strukturalnych
 • Ocena bieżąca projektów w ramach Działań 2.1, 2.3 i 2.4 ZPORR
 • Ewaluacja rozwiązań antykryzysowych w komponencie regionalnym PO KL województwa mazowieckiego na lata 2007-2013
 • Ocena wpływu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na polską gospodarkę przy użyciu modelu makroekonomicznego HERMIN

  Grant będzie omówiony pod kątem potencjału rozwojowego w następujących dofinansowanych branżach (przyporządkowanie wg PKD).:
 • Górnictwo gazu ziemnego
 • Produkcja szkła gospodarczego
 • Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku
 • Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt
 • Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Leasing finansowy
 • Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa
 • GOSPODARSTWA DOMOWE ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓW

  Dla priorytetu „Szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: tucholski oraz gryfiński

  Upoważnieni beneficjenci to: Przedsiębiorstwo Kamienia Budowlanego w Radkowie Sp. z o.o., UNIONTEX S.A., GERLACH S.A., „, GIM-SAT S.C. , Legnicka Telewizja Kablowa DAMI Sp. z o.o. , Arvex Grobelny , Demetes JAROSŁAW JUROWICZ, Impeks Marek Jabłoński Spółka Jawna, NETVENTURE , Rezerwuj.net , True Sp. z o.o. , BEJOT , BVS Show Lighting, W.A.Z.G. Mesgum Mieczysław Włostowski

  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.

 • Comments are closed.