Scenki szkoleniowe – założenia do pracy magisterskiej


Zawiadamiamy że na programie Trening Interpersonalny i Gry Szkoleniowe akceptujemy tu przedstawione zagadnienia do zaliczenia:

  • gra menedżerska : „Igrzyska gladiatorskie” oraz „Kobieta w rodzinie muzułmańskiej”
  • zabawa edukacyjna : „Collegium Europaeum Gnesnense w zwierciadle semiotyki” i „Projekt obozu młodzieżowego z elementami surviwalu”
  • gra decyzyjna – „System wartości w utworach Hip-Hopowych” i Kaskadowe Symulacje oraz „Media elektroniczne we współczesnej polskiej rodzinie. Dylematy kulturowo-socjologiczne”
  • zabawa biznesowa – „Wizerunek w kulturze popularnej” oraz „ETA-od manifestu intelektualistów po działalność terrorystyczną”
  • gra językowa : „Zjawisko janczerstwa na modelu Mehmecka Sokdovicia” oraz „Recepcja antyku na modelu komiksów Asteriks i Obeliks”
  • gra językowa : „Przebieg i oddziaływanie społeczne strajku szkolnego we Wrześni z 1901 r. Epizod z dziejów germanizacji Wielkopolski” i „Obraz dziecka w reklamie”
  • zabawa słownikowa – „Kultura, Polska i Polacy w twórczości Kazimierza Staniszewskiego” i „Mityzacja rzeczywistości w pierwszych utworach Tadeusza Nowaka”
  • gra zespołowa : „Autorytet Ojców Kościoła w encyklikach Jana Pawła II” i „Ikony Matki Bożej w historii Polski i Rusi”
  • symulacja decyzyjna – „Kulturowe uwarunkowania rozwoju turystyki w powiecie lubartowskim” i „Emancypacja kobiet w Polsce w okresie transformacji”
  • Comments are closed.