Granty Europejskie na warsztaty dla firm


Potwierdzamy iż w ramach pogramu unijnego „Łódzki Fundusz Strukturalny” do ostatecznego etapu dopuszczono poniższe projekty:

 • wypracowanie cyfrowej platformy wwwserwiseopl umożliwiającej narzędziowe wyszukiwanie specjalistów z branży remontowo-budowlanej – szkolenia z delegowania
 • stworzenie zdalnej platformy tłumaczeń w modelu usługowym B2C – szkolenia z konfliktów
 • Szkolenia Z Kreatywności – szkolenia z zarządzania projektem
 • – warsztaty sprzedażowe
 • wypracowanie portalu elektronicznego JamasMed jako wdrożenie nowoczesnego narzędzia na rynku usług medycznych – warsztaty handlowe
 • wypracowanie prototypu, a następnie uruchomienie do produkcji Detektora wykrywającego wycinkę drzew w lasach, wraz z możliwością wysyłania informacji o nielegalnej wycince do Służb Nadzoru Lasów – warsztaty z zarządzania czasem
 • stworzenie uniwersalnego modelu do raportowania i rozliczania prac w terenie – szkolenia menedżerskie
 • wzrost importu w spółce Rec Solutions Sp z oo przez Plan dynamizacji importu – szkolenia HR
 • interdyscyplinarne procesy sterowania, diagnostyki, zdalnego dostępu i wizualizacji pracy dla układów pompowych i technologicznych – treningi sprzedażowe
 • „opracowanie innowacyjnych metodyki leków oftalmicznych o szczególnym znaczeniu terapeutycznym i społecznym” – szkolenia z konfliktów
 • standaryzacja PROCESÓW BIZNESOWYCH KLUCZEM DO intensyfikacji SIECI LEWIATAN NA PODKARPACIU – szkolenia z delegowania
 • zdiagnozowanie materiałów niepalnych i ich uruchomienie w masowym transporcie pasażerskimPKWiU 361111-3000 – treningi z obslugi klienta
 • Bioutylizacja zanieczyszczeń powietrza emitowanego z kurników – warsztaty z przywództwa
 • Budowa oraz promocja pierwszego w Polsce serwisu elektronicznego umożliwiającego zarządzanie budżetem firmowym w czasie rzeczywistym – szkolenia z obslugi klienta
 • DORADZTWO PRZYGOTOWUJĄCE PRZEDSIĘBIORCĘ DO POZYSKANIA INWESTORÓW ZEWNĘTRZNYCH O CHARAKTERZE UDZIAŁOWYM POPRZEZ DEBIUT NA RYNKU NEWCONNECT – szkolenia pracownicze
 • Dywersyfikacja produkcji poprzez uruchomienie nowej metodyki produkcji kubków z tworzyw sztucznych – warsztaty z zarządzania czasem
 • elektroniczny proces samodzielnego systemowania materiałów reklamowych z kalkulacją kosztów – warsztaty firmowe
 • Comments are closed.