Ćwiczenia menedżerskie – hipotezy do egzaminu


Potwierdzamy że na studiach Metodyka Kształceniowa i Gry Integracyjne zalecamy tu przedstawione tematy do egzaminu:

  • gra słownikowa – „Prześladowanie cnoty: demoniczne heroiny. Kobiety i motywy charakterystyczne we wczesnych angielskich powieściach gotyckich” i „Granice wspołczesnego tabu”
  • symulacja edukacyjna : „Kultura masowa i środki jej przekazu ” oraz „Rekonstrukcja procesów historyczno-literackich na podstawie serbskiej powieści (na danych źródłowych z dzieł M. Bułatovicia z lat 80-tych XX w.)”
  • gra językowa – „Rola mass mediów w kreowaniu wizerunku społecznego” i Symulacje Szkoleniowe i „Recepcja dzieł Eliota w Polsce w latach 1945-1985”
  • gra decyzyjna : „Detektyw głównym bohaterem powieści kryminalnej” i „Smok w politeistycznych mitologiach Europy”
  • gra zespołowa : „Rola i znaczenie szlaku świetego Jakuba w turystyce pielgrzymkowej Hiszpanii” oraz „Wulgaryzmy w telewizji”
  • symulacja słownikowa – „Wpływ aktywności Słońca i parametrów orbity ziemskiej na klimat Ziemi” oraz „Kult świetego Jana Nepomucena w Polsce w Wielkopolsce”
  • symulacja strategiczna – „Macedonia – Kształtowanie się narodu oraz kultury 1875-1939 „siła kultury – kultura siły”” oraz „Fantastyczność kultury współczesnej”
  • symulacja komunikacyjna – „Tekst tajny – socjolekt więzienny. Przenikalność prasy więziennej do języka współczesnej młodzieży ” i „Współpraca partnerska Gniezna z miastami europejskimi”
  • zabawa menedżerska – „System czujnika światłowodowego w strukturach ogrodzenia kompozytowego” oraz „Okultyzm w wybranych religiach świata. Zagadnienie historyczno-kulturowe”
  • Comments are closed.