Granty Europejskie na warsztaty menedżerskie


Informujemy iż w ramach pogramu europejskiego „Lubuski Program Strukturalny” do weryfikacyjnego etapu dopuszczono poniższe wnioski:

 • zbudowanie zdalnego serwisu zawierającego bazę materiałów instruktażowych w zakresie samodzielnego realizowania zadań – szkolenia miekkie
 • stworzenie nowoczesnego portalu e-wydawnictwo w celu zarządzania publikacjami naukowymi – treningi HR
 • Szkolenia Z Myślenia Finansowego – szkolenia z asertywności
 • zbudowanie platformy cyfrowej MEBLARZEPL – treningi zamkniete
 • wypracowanie Portalu Ludzi Aktywnych z systemem bezpieczeństwa EMESS – warsztaty pracownicze
 • zbudowanie serwisu internetowego pod nazwą Nanudapl, służącego do organizacji spotkań w świecie rzeczywistym, w celu podejmowania różnego rodzaju wspólnych aktywności – treningi pracownicze
 • wypracowanie społecznościowego portalu elektronicznego dla maturzystów Maturzakipl, ułatwiającego organizowanie, zdobywanie i weryfikację posiadanej wiedzy – warsztaty menedżerskie
 • progres innowacyjności przedsiębiorstwa Globema poprzez realizację badań przemysłowych oraz rozwojowychPKWiU-722212 – treningi ze stresu
 • wzmocnienie rozpoznawalności marki TEDGUM na rynkach zagranicznych – warsztaty z przywództwa
 • automatyczne układanie on-line planów lekcji dla wszystkich typów szkół w oparciu o unikatową technologię sieciową – treningi pracownicze
 • automatyzacja procesów biznesowych na linii dostawcy – Ser-Milk – odbiorca – warsztaty biznesowe
 • Badania nad zastosowaniem amfibolitu w produkcji nowoczesnych mieszanek mineralno-bitumicznych – szkolenia pracownicze
 • Biuro realizacji projektów modułów optoelektronicznych z wykorzystaniem e-technik – treningi z zarządzania projektem
 • Budowanie Polski Przedsiębiorczej poprzez montaż finansowy dla początkujących przedsiębiorców – szkolenia negocjacyjne
 • wytworzenia prototypowej instalacji dla pozyskania metanu z pokładów węgla – szkolenia pracownicze
 • Dywersyfikacja produkcji poprzez wdrożenie nowej metodyki produkcji kubków z tworzyw sztucznych – warsztaty z zarządzania czasem
 • Ekspansja firmy na rynki zagraniczne – treningi HR
 • Comments are closed.