Konferencja programowa – informacja dla beneficjentów – dotacje i subwencje

W związku z finalizacją projektu nr PHR/11 6 6 /2015 zapraszamy na konferencję poświeconą weryfikacji wykorzystania wsparcia z Bałtyckiego Priorytetu Spójności

Porządek debata w czasie panelu obejmuje poniższe grupy panelowe:

 • Ewaluacja ex-ante oraz prognoza oddziaływania na środowisko Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013
 • Praktyka ewaluacji efektów programów rozwoju regionalnego – studium porównawcze
 • Ocena stopnia przygotowania beneficjentów projektów indywidualnych 1, 2, 5 i 6 osi priorytetowej PO IG do realizacji projektów i absorpcji środków z funduszy strukturalnych
 • Ocena razultatów działania 2.3 SPO WKP po 18 miesiącach (12 rund ewaluacji on-going)
 • Analiza jakości wdrożenia założeń EFS na przykładzie projektu podyplomowego Hotele Na Wykłady w Krakowie
 • Proces selekcji projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (Priorytet 1 i 3 z wyłączeniem Działań 1.6 i 3.4) – analiza statystyczna
 • Analiza systemu zarzadzania, wdrażania i kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
 • Rozpoznawalność marki „Narodowa Strategia Spójności” i zbadanie efektów kampanii promocyjnej
 • Analiza systemu zarządzania, wdrażania i kontroli LRPO na lata 2007-2013
 • Opracowanie metodologii liczenia wskaźnika międzygałęziowej dostępności transportowej terytorium Polski oraz jego oszacowanie
 • Badanie zdolności absorpcyjnych podmiotów realizujących projekty w ramach PO KL w województwie warmińsko-mazurskim
 • Ewaluacja on-going Działań 2.1, 2.2 PO KL – badanie uczestników indywidualnych ponadregionalnych i zamkniętych projektów szkoleniowych
 • Ocena wpływu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na polską gospodarkę przy użyciu modelu makroekonomicznego HERMIN

  Projekt będzie omówiony pod kątem potencjału rozwojowego w poniższych dofinansowanych branżach (podział wg PKD).:
 • Produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich
 • Produkcja złączy i śrub
 • Produkcja sprzętu instalacyjnego
 • Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw
 • Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)
 • Obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
 • Działalność organizacji profesjonalnych

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: zielonogórski oraz wysokomazowiecki

  Upoważnieni beneficjenci to: Zakłady Mechaniczne”ZAMET” S.A., „Inżynieria Białystok” Sp. z o.o., Zakłady Mięsne Mazury S.A., P.H.U.”TARMED”S.C. Sklep Medyczny, INTELKOM Telewizja Kablowa Robert Zbela , Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy „BEN-SAT” Bernard Dziedzic, BTSM Janusz Batko, Finlan , Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk, LEGIMI , Source Sp. z o.o., Trimtab , 3Stylers Sp. z o.o., MacTronic Mocek i Sp-ka Spółka Jawna, „TT-Thermo King” –

  Zainteresowanych prosimy o kontakt.

 • Comments are closed.