Gry z zarządzania – założenia do zaliczenia


Zawiadamiamy że na kursie Trening Interpersonalny i Symulacje Integracyjne rekomenduje się następujące problemy do egzaminu:

  • symulacja menedżerska – „Wpływ telewizji na aktywność fizyczną i zdrowy styl życia” oraz „Antropogeniczne zagrożenia atmosfery”
  • gra językowa – „Oblicza młodopolskiego artysty na podstawie obserwowanych pism” oraz „Teatr uliczny jako kontynuacja Święta Głupców – średniowieczne i współczesne Gniezno”
  • zabawa komunikacyjna – „Pani Bovary Gustawa Flauberta na tle epoki” oraz Gry Biznesowe W Przemyśle oraz „Kultura Romów (Cyganów). Obyczaje i tradycja”
  • zabawa decyzyjna – „Kreacja mężczyzny w dowcipie internetowym” i „Czwarta władza w kontekście telewizyjnych i internetowych serwisów informacyjnych w Polsce po transformacji systemowej”
  • gra decyzyjna : „Symbolika liturgiczna greckokatolicka w interpretacji Jana Złotoustego” oraz „Miejsce i znaczenie lalki barbie w kulturze wspolczesnej”
  • zabawa decyzyjna – „Pomoc społeczna w samorządzie terytorialnym na danych źródłowych z gminy” oraz „Zakonnik Dusana w świetle aktów prawnych Macedonii, Polski i Unii Europejskiej”
  • symulacja komunikacyjna – „Motyw diabła we współczesnym życiu politycznym” i „Techniki manipulacji w tekstach reklamowych”
  • gra kreatywna : „Cechy charakterstyczne powieści kryminalnej na podstawie cyklu o Breslau Marka Krajewskiego” i „Wizerunek kobiety w internetowych anonsach towarzyskich”
  • zabawa słownikowa : „Pokrywa śnieżna w Polsce” oraz „Potencjał turystyczno-rekreacyjny Zalewu Muchówka w Siedlcach”
  • Comments are closed.