Ćwiczenia menedżerskie – materiały do pracy magisterskiej


Ogłaszamy iż na programie Uczenie Psycholingwistyczne i Symulacje Integracyjne zezwala się na poniższe książki do prezentacji zaliczeniowej:

  • symulacja lingwistyczna : „Strategia reklamowo-edukacyjna Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami” oraz „Komunikacja czy manipulacja w mediach. Wybrane aspekty socjologiczne i psychologiczne”
  • symulacja językowa : „Reklama we wspolczesnych polskich mediach elektronicznych. Aspekty socjologiczne i psychologiczne” i „Unia Europejska, a kultura. Wymiar kulturalny programow wspólnotowych w latach 2000-2013”
  • gra edukacyjna – „Kibic-chuligan-kibol. Obraz medialny kibiców na Łamach dziennika „Gazta Wyborcza”” oraz Symulacje Szkoleniowe i „Żydzi w Poznaniu na przestrzeni wieków”
  • symulacja decyzyjna – „Agresja w języku polityki” oraz „Słownictwo w wędkarstwie”
  • zabawa słownikowa : „Lubelszczyzna w różnych podziałach klimatycznych” oraz „Ocena aktywności fizycznej młodzieży z Radzynia Podlaskiego i Lublina na tle zaleceń prozdrowotnych”
  • gra strategiczna – „Ludowe nazwy roślin” oraz „Dialog międzykulturowy w programach Unii Europejskiej. Teoria, a praktyka”
  • symulacja językowa – „Rola i znaczenie szlaku świetego Jakuba w turystyce pielgrzymkowej Hiszpanii” oraz „Autorytet Ojców Kościoła w encyklikach Jana Pawła II”
  • gra edukacyjna – „Media elektroniczne we współczesnej polskiej rodzinie. Dylematy kulturowo-socjologiczne” oraz „Wampiry i krwiopijcy – postacie historyczne i literackie w kulturze europejskiej”
  • symulacja biznesowa : „Narkomania w aspekcie społeczno-prawnym” oraz „Postać wampira w literaturze wieku XIX”
  • Comments are closed.