Międzynarodowe szkolenia biznesowe

 • e-PARTNER jako nowa e-usługa profesjonalnego doradztwa w procesie zarządzania podmiotem gospodarczym
 • FONline – mobilny serwis e-usług dla transportu i bazy noclegowej
 • Implementacja środowiska obsługującego rozwiązania analizy efektywności zarządzania portfelami instrumentów finansowych – treningi z zarządzania czasem
 • modernizacyjne linie technologiczne do produkcji pozycjonowanych zbrojeń budowlanych – treningi z przywództwa i otwarte szkolenia z przywództwa
 • InQbe – inkubator planów technologicznych i internetowych – szkolenia z obslugi klienta
 • Szkolenia Dla Negocjatorów – szkolenia z przywództwa i anglojęzyczne szkolenia negocjacyjne
 • Internet szansą wszechstronnego ekspansji mieszkańców gminy Rząśnik
 • mobilna koncepcja wspomagajaca zarządzanie pracownikami w modelie telepracy – treningi z konfliktów
 • Klinika Biznesu – Centrum Nowych Usług Pronowoczesnych – warsztaty biznesowe
 • Konsorcjum firm – Lider w branży szkoleniowej –
 • KSIĘGOWOŚĆ ONLINE – warsztaty zamkniete
 • Monitoring Rynku Hotelarskiego – e-struktura porównywania wyników operacyjnych przedsiębiorstw branży hotelarskiej w Polsce (hotel benchmarking)
 • Nowe kompaktowane materiały rafinujące i izolacyjne dla odlewnictwa metali – szkolenia z przywództwa
 • Ochrona najbiedniejszych mieszkańców Miasta Krotoszyn przed wykluczeniem cyfrowym – warsztaty biznesowe
 • OfensCV-platforma do zarządzania piłkarzami – treningi z kreatywności
 • Paletyzator – nowoczesne maszyna do technologicznego układania opakowań na paletach
 • Podjęcie działań w celu zwiększenia importu produkowanych przez nas samolotów – szkolenia z konfliktów
 • Portal turystyki kwalifikowanej, aktywnej i indywidualnej szansą promocji nowych form turystyki oraz budowy aktywnej społeczności – szkolenia menedżerskie
 • Poszukiwanie nowoczesnego leku śródbłonkowego w grupie nowych pochodnych escyny
 • projekt rozwoju importu dla firmy Matusewicz Budowa Maszyn SJ – warsztaty handlowe
 • Przeprowadzenie prac rozwojowych w celu opracowania programu renowacji pokryć dachowych a następnie implementacja go na rynek przez firmę Werner Janikowo – treningi z delegowania
 • Rezerwujnet – koncepcja on-line wspierania zarządzania klubem sportowym
 • Etap I – opracowanie koncepcji dynamizacji importu – warsztaty z asertywności
 • wzmocnienie strategii działania działalności importowej firmy Grass Cavagna Group Polska
 • wzmocnienie strategii działania działalności eksportowej profilu drzewnego Drewgór SWalczak i S-ka SJ – treningi z zarządzania czasem
 • rozwój firmy Górski Ogród, poprzez Export – usług i produktów
 • rozwój firmy SILVEST SA poprzez pozyskanie inwestorów zewnętrznych – treningi z zarządzania projektem
 • unowocześnienie podstawowej działalności firmy Clarena poprzez przygotowanie planu ekspansji importu
 • Skorzystanie z usług doradczych, niezbędnych w procesie pozyskania kapitału od inwestorów prywatnych – szkolenia z delegowania
 • Śląska BIO-FARMA Centrum Biometodyki, Bioinżynierii i Bioinformatyki
 • Udział w targach Autumn International Fair Albania/Tirana 25-30112010 – szkolenia z obslugi klienta
 • Uruchomienie nowoczesnego wielokolorowego procesu mieszania betonu licowego Colormix, CEG-TOR Toruń – szkolenia z obslugi klienta
 • Uzyskanie ochrony własności przemysłowej na wynalazek pt: system do suszenia i rozdrabniania odpadów z tworzyw sztucznych w trybie procedury międzynarodowej PCT
 • Wejście firmy VBW Engineering Sp z oo z Gdyni na nowe rynki europejskie – szkolenia miekkie
 • Wirtualny, interaktywny trener fitness online – stworzenie, implementacja i promocja – warsztaty biznesowe
 • wzmocnienie usług doradczych niezbędnych do zainicjowania działalności eksportowej
 • Wyposażenie w sprzęt, materiały biurowe, wynajem powierzchni biurowej oraz leasing samochodu w IW – BGK w 2010 r – warsztaty HR
 • Zaprocesowanie i implementacja do produkcji pasteryzatora taśmowego dla przemysłu spożywczego PKWiU 295316-70 – warsztaty z konfliktów
 • Zaimplementowanie nowoczesnej platformy, do zarządzania Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej
 • zakup i uruchomienie mobilnej instalacji do produkcji mineralnych spoiw hydraulicznych, na bazie odpadów z energetyki (popiołów lotnych ze spalania węgla) – szkolenia z komunikacji
 • Zgłoszenie wynalazku do ochrony patentowej w ramach procedury PCT dla firmy ENERGIA VAWT Maciej Paweł Żurek – szkolenia z przywództwa}
 • Comments are closed.