Dla zainteresowanych – wykładowcy i instruktorzy – kierunek HR


ZADANIE TRENERSKIE NR 1: opracować sesję szkoleniową dot. rozwiazywania konfliktów na podstawie analizy krótkich scen z wybranego z następujących filmów:

 • Kołysanka; Juliusz Machulski
 • Niezawodny sposób; Andrzej Kondratiuk, Ile drzewa naciąłby świstak. Uwagi na temat nowego języka; Werner Herzog
 • Człowiek niedźwiedź; Werner Herzog
 • Ptaki; Alfred Hitchcock, Potępienie; Béla Tarr
 • Odwróć się; Adam Uryniak
 • Kariera Nikosia Dyzmy; Jacek Bromski, Alphaville; Jean-Luc Godard
 • Rejs; Marek Piwowski, Miasteczko Twin Peaks; David Lynch
 • Raport mniejszości; Steven Spielberg
 • Tata i małolata; Steve Miner, Sezon rezerwowych; Howard Deutch
 • Dla dobra dziecka; Alan Metzger
 • Być jak John Malkovich; Spike Jonze

  ĆWICZENIE NR 3: opracować artystyczną zabawę team building na fundamencie tekstu do wybranego z następujących utworów muzycznych:

 • Jethro Tull, , IRA, Znamię
 • Tiamat, Wildhoney, Maanam, Boskie Buenos, U2, Where The Streets Have No Name
 • Houk, Transmission Into Your Heart, Cream, Sunshine Of Your Love, Sting, …Nothing Like The Sun
 • Pearl Jam, Ten

  PROBLEM NR 3: – Kwestia jasnego przedstawiania naukowych poleceń. Przygotować adekwatną dla typowego pacjenta zasadę stosowania wybranej znastępujących suplementów:

 • 89.1, Penicyliny doustne z inhibitorami betalaktamaz – stałe postacie farmaceutyczne
 • 57.0, Leki antyseptyczne i dezynfekcyjne – pochodne chinoliny – chlorchinaldol
 • 200.1, Wziewne kortykosteroidy – produkty jednoskładnikowe – proszki i aerozole
 • 134.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujace – leki immunosupresyjne – kwas mykofenolowy i jego pochodne
 • 200.4, Wziewne kortykosteroidy – produkty jednoskładnikowe – postacie płynne do nebulizacji w wysokich dawkach
 • 184.0, Leki przeciwdepresyjne – inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
 • 178.9, Leki przeciwpsychotyczne – zyprasydon
 • Comments are closed.