Wylosowane szkolenia z zarządzania

 • ePUAP 2
 • Flightspace – nowoczesny portal społecznościowy o tematyce lotniczej
 • Globalne centrum usług wspólnych finansowo – księgowych w „Electrolux Poland” – szkolenia negocjacyjne
 • nowoczesne paliwo energetyczne z odpadów poflotacyjnych – szkolenia z kreatywności i wyjazdowe szkolenia z przywództwa
 • innowacyjne technologie produkcji biopreparatów na bazie nowej generacji jaj – szkolenia biznesowe
 • Wykłady Z Twórczności – szkolenia firmowe i pracownicze szkolenia z asertywności
 • internetowa koncepcja dystrybucji produktów cyfrowych
 • elektroniczna koncepcja wspomagajaca zarządzanie pracownikami w modelie telepracy – treningi negocjacyjne
 • Invest Remex – debiut na NewConnect – szkolenia biznesowe
 • Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych –
 • Masterbrain – społecznościowy portal e-usług do tworzenia i upowszechniania multimedialnych treści edukacyjnych – szkolenia z przywództwa
 • Narodowe Laboratorium technologii Kwantowych
 • Nowe kompaktowane materiały rafinujące i izolacyjne dla odlewnictwa metali – szkolenia miekkie
 • Nowoczesny system zasilania wykorzystujący konwencjonalne i odnawialne źródła energii elektrycznej – szkolenia z komunikacji
 • Ochrona patentowa sposobu otrzymywania 4-furfurylocytozyny oraz wytworzenie kompozycji antystarzeniowej – szkolenia menedżerskie
 • Pakiet usług zdalnego, technicznego i biznesowego, modelowania oraz ewaluacji komórkowych sieci 4G: WiMAX i LTE
 • Pierwsze centrum outsourcingu e-faktur – zaawansowana usługa masowej e-faktury – szkolenia handlowe
 • Portal „iPrawnik” nowa e-usługa na polskim rynku – szkolenia HR
 • Pozyskanie i unowocześnienie nowej metodyki produktu IT i implementacja go do sprzedaży w spółce THB
 • system dynamizacji importu Domu Samochodowego GERMAZ Sp z oo – warsztaty z przywództwa
 • systemowanie procesorów samochodowych – treningi HR
 • Rowój Firmy Grześkowiak Spółka Jawna poprzez import
 • Rozwiązanie B2B szansą na usprawnienie współpracy z partnerami biznesowymi firmy FASADA – treningi z przywództwa
 • rozwój działalności eksportowej firmy VATRA SA poprzez przygotowania Plan ekspansji importu
 • unowocześnienie działalności eksportowej przez udział w misji gospodarczej do USA – szkolenia biznesowe
 • skok technologiczny firmy EU PROJECT poprzez stworzenie cyfrowego serwisu automatycznej e-asystentki oraz kalkulatora energetycznego
 • rozwój firmy SERPOL COSMETICS poprzez eksport produktów w kierunku rynków UE – szkolenia HR
 • rozwój przedsiebiorstwa BeClever Sp z oo poprzez eksport
 • Sam zaplanuj swój sukces – zbudowanie kompleksowego portalu projektowo-graficznego dla wszystkich – warsztaty miekkie
 • Środowisko rozwojowe produktów i procesów informatycznych o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa
 • TRAININGBOT model Zarządzania Szkoleniami – @narzędzie dla firm szkoleniowych i menedżerów szkoleń w firmach i instytucjach – szkolenia z zarządzania projektem
 • Usługi doradcze dla DYWILAN SA niezbędne do pozyskania inwestora zewnętrznego – szkolenia zamkniete
 • Uzyskanie ochrony własności przemysłowej na wynalazek pt: system do suszenia i rozdrabniania odpadów z tworzyw sztucznych w trybie procedury międzynarodowej PCT
 • Wejście na nowe rynki dzięki rozpoczęciu działalności importowej przez spółkę Energiawir – szkolenia z zarządzania czasem
 • Wpływ zmian klimatu na środowisko, gospodarkę i społeczeństwo (zmiany, skutki i sposoby ich ograniczania, wnioski dla nauki, praktyki inzynierskiej i planowania gospodarczego) – szkolenia interpersonalne
 • Wykorzystanie wysokogradientowej separacji magnetycznej do optymalizacji spalania w kotłowniach olejowych i gazowych
 • Wypromowanie Wydawnictwa Harmonia na zagranicznych rynkach – warsztaty z przywództwa
 • Zaprojektowanie i wdrożenie nowoczesnej aplikacji IT do obsługi turystyki krajowej (7230) – warsztaty z delegowania
 • pozyskanie i implementacja zintegrowanego systemu wspomagającego zarządzanie relacjami z otoczeniem typu B2B
 • zakup i uruchomienie mobilnej instalacji do produkcji mineralnych spoiw hydraulicznych, na bazie odpadów z energetyki (popiołów lotnych ze spalania węgla) – treningi ze stresu
 • Zautomatyzowany terminal logistyczny e-biznesu – szkolenia negocjacyjne}
 • Comments are closed.